สื่อสารมวลชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ระวังสับสนกับ สื่อมวลชน

สื่อสารมวลชน (อังกฤษ: Mass communication) เป็นคำที่ใช้อธิบายถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดข้อมูลผ่านสื่อมวลชนให้คนส่วนใหญ่ มักมีความหมายเกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ที่ใช้ในการเผยแพร่ข่าวหรือโฆษณา