กฎหมายลายลักษณ์อักษร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กฎหมายลายลักษณ์อักษร คือ กฎหมายซึ่งมีการจดบันทึกเป็นตัวหนังสือ (ต่างจากกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายจารีตประเพณี) ที่กำหนดโดยสภานิติบัญญัติ (ต่างจากกฎหมายที่เป็นระเบียบข้อบังคับซึ่งฝ่ายบริหารประกาศใช้ หรือคอมมอนลอว์ของฝ่ายตุลาการ) หรือผู้บัญญัติกฎหมาย ในกรณีสมบูรณาญาสิทธิราช บทกฎหมาย (statute) อาจกำเนิดขึ้นจากสภานิติบัญญัติระดับชาติ รัฐ หรือเทศบาลท้องถิ่นก็ได้ กฎหมายลายลักษณ์อักษรอยู่รองกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญของแผ่นดิน