วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี[1] อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์) , อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และอดีตอธิบดีอธิบดีกรมพลศึกษา[2]

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 จบการศึกษา เศรษฐศาสตร์เกษตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Master of Agriculture (Agricultural Education) จาก University of the Philippines ปริญญาโท ด้านการเกษตร, UTCC MINI MBA รุ่นที่ 5 จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 43 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร , หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 3 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน และ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 108 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ได้เข้ารับราชการการโดยดำรงตำแหน่งระดับสูงต่าง ๆ อาทิ รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา , ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ , อธิบดีกรมพลศึกษา , เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ได้เข้ารับตำแหน่งพิเศษต่าง ๆ อาทิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการนโยบาย การบริหารจัดการ และคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา , ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา , ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ , ข้าราชการบำนาญ , ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ,ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสับปะรดไทย , กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน , อุปนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นอกจากนี้ ยังเคยได้รับดำรงตำแหน่ง เป็น อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์)

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550[3]

อ้างอิง[แก้]