หน้าถูกกึ่งป้องกัน

วิธีใช้:สอนแก้ไขด้วยมาร์กอัปวิกิ/3

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

Markup logo.svg

แก้ไขหน้า
เปิดใช้งานโปรแกรม

จัดรูปแบบ
การจัดให้เป็นระเบียบ

ลิงก์และวิกิลิงก์
เชื่อมโยงหน้าต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

สร้างบทความใหม่
สร้างหน้าใหม่ตั้งแต่ต้น

สรุป
ทบทวนสิ่งที่คุณได้อ่านวิกิลิงก์เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของวิกิพีเดีย วิกิลิงก์ช่วยเชื่อมโยงหน้าต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เหมือนกับการเย็บสารานุกรมเข้าด้วยกันเป็นเล่ม


โดยทั่วไป ควรเพิ่มวิกิลิงก์เฉพาะเมื่อกล่าวถึงมโนทัศน์ที่สำคัญหรือผู้อ่านไม่ค่อยคุ้นเคยเมื่อกล่าวถึงเฉพาะครั้งแรกในบทความ (ใช้แทนเชิงอรรถในสารานุกรมรูปเล่ม)


วิกิลิงก์ปกติใช้วงเล็บเหลี่ยม ดังนี้ [[หน้าเเป้าหมาย]]


หากคุณต้องการเชื่อมโยงไปหน้าหนึ่ง แต่ต้องการให้ข้อความแสดงเป็นอย่างอื่น สามารถใช้ขีดตั้ง | แบ่งได้ ( Shift+\) ดังนี้
[[หน้าเป้าหมาย|ข้อความที่จะให้แสดง]]


คุณยังสามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนย่อยของบทความได้ด้วยเครื่องหมายแฮช # ดังนี้
[[หน้าเป้าหมาย#ส่วนเป้าหมาย|ข้อความที่จะให้แสดง]]


ตัวอย่างมีดังต่อไปนี้


คุณอาจไปพบกับ แม่แบบ ซึ่งทำให้ส่วนย่อยที่ใช้บ่อยรวมอยู่ได้ในหลายหน้า แม่แบบจะมีรูปแบบคือวงเล็บเหลี่ยม ดังนี้ {{ชื่อแม่แบบ|พารามิเตอร์}}


ตัวอย่างเช่น ในการแทรกป้ายระบุ [ต้องการอ้างอิง] คุณสามารถใช้รหัสดังนี้ {{อ้างอิง|date=ตุลาคม 2021}}