วิกิพีเดีย:โครงการวิกิเพลง/การจัดระดับบทความ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หน้าหลัก   คู่มือการเขียน   การจัดระดับบทความอัลบั้มเพลง   นโยบายความโดดเด่นของบทความ   สถานีย่อย
ดนตรี
   


ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดระดับบทความเพลงได้ โดยยึดหลักจากระดับการเขียนบทความ ในหน้าพูดคุย (อภิปราย) ของบทความนั้น ๆ โดยติดป้ายดังนี้

การพิจารณาในการจัดระดับบทความเพลงในโครงการวิกิเพลง ใช้ระดับการพิจารณาดังต่อไปนี้

ระดับรายชื่อ[แก้]

บทความระดับรายชื่อในบทความเพลง อาจเป็นรูปแบบรายชื่อผลงานซิงเกิลหรือเพลงของศิลปิน อาทิ รายชื่อผลงานซิงเกิลของอิล ดิโว่ เป็นต้น โดยใส่ {{บทความเพลง|ระดับ=รายชื่อ}} ในหน้าพูดคุยของบทความนั้น ดังตัวอย่าง

การจัดระดับรายชื่อ แม่แบบเพลงที่ปรากฏ
{{บทความเพลง|ระดับ=รายชื่อ}}
โครงการวิกิเพลง/การจัดระดับบทความ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิเพลงและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับเพลงในทุกประเภทและทุกแนวเพลง รวมถึงเพลงชาติและเพลงสดุดีในทุกภาษาทั่วโลก ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิเพลง/การจัดระดับบทความ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รายชื่อ บทความนี้อยู่ที่ระดับรายชื่อ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ระดับโครง[แก้]

การจัดระดับบทความเพลงในระดับโครง ใช้เมื่อบทความมีการใช้ {{กล่องข้อมูล เพลง}}, {{กล่องข้อมูล ซิงเกิล}}, {{กล่องข้อมูล เพลงชาติ}} และ {{กล่องข้อมูล เพลงสวด}}และมีเนื้อหาเพียงในส่วนของหัวข้อ ขาดสาระสำคัญของบทความไป สามารถเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา หรือถ้าในกรณีที่ทุกคนที่เริ่มเขียนบทความเพลง มีข้อมูลและรายละเอียดครบถ้วน สามารถนำมาเขียนใหม่ได้ทั้งหมด โดยแก้ไขปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรายละเอียดบางส่วน เช่น "ดิแวร์ติเมนโต", "ตื่นเถิดชาวไทย" ทุกคนที่ทำการจัดระดับบทความเพลงในระดับโครง ให้ใส่ {{บทความเพลง|ระดับ=โครง}} ในหน้าพูดคุยของบทความนั้น ดังตัวอย่าง

การจัดระดับโครง แม่แบบเพลงที่ปรากฏ
{{บทความเพลง|ระดับ=โครง}}
โครงการวิกิเพลง/การจัดระดับบทความ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิเพลงและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับเพลงในทุกประเภทและทุกแนวเพลง รวมถึงเพลงชาติและเพลงสดุดีในทุกภาษาทั่วโลก ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิเพลง/การจัดระดับบทความ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ระดับพอใช้[แก้]

การจัดบทความในระดับพอใช้ บทความควรประกอบด้วยกล่องข้อมูล เพลง ซิงเกิล เพลงชาติ หรือเพลงสวดอย่างน้อย 1 กล่องข้อมูล มีเนื้อหาในส่วนบทนำ เนื้อหาส่วนสำคัญมีค่อนข้างละเอียดแต่อาจจะไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร ขาดรายละเอียดของบทความในบางส่วน สามารถแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในบางส่วนให้สมบูรณ์ แต่สรุปโดยรวมคือเมื่อผู้อ่านได้อ่านบทความเพลงแล้ว เห็นว่าพอที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านพอสมควร ทุกคนที่ทำการจัดระดับบทความเพลงในระดับพอใช้ ให้ใส่ {{บทความเพลง|ระดับ=พอใช้}} ในหน้าพูดคุยของบทความนั้น ดังตัวอย่าง

การจัดระดับพอใช้ แม่แบบเพลงที่ปรากฏ
{{บทความเพลง|ระดับ=พอใช้}}
โครงการวิกิเพลง/การจัดระดับบทความ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิเพลงและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับเพลงในทุกประเภทและทุกแนวเพลง รวมถึงเพลงชาติและเพลงสดุดีในทุกภาษาทั่วโลก ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิเพลง/การจัดระดับบทความ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ระดับดี[แก้]

การจัดบทความในระดับดี ใช้จัดระดับสำหรับบทความเพลงที่มีกล่องข้อมูล เพลง ซิงเกิล เพลงชาติ หรือเพลงสวด มีเนื้อหาในส่วนบทนำ เนื้อหาส่วนสำคัญครบถ้วนตามหลักวิธีการเขียนบทความ ข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูลอื่นสำหรับผู้อ่านที่สนใจติดตามอ่านในส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ของบทความ เนื้อหาสำคัญของบทความสามารถแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงเล็กน้อย เพื่อเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านได้อย่างครบถ้วน ทุกคนที่ทำการจัดระดับบทความเพลงในระดับดี ให้ใส่ {{บทความเพลง|ระดับ=ดี}} ในหน้าพูดคุยของบทความนั้น ดังตัวอย่าง

การจัดระดับดี แม่แบบเพลงที่ปรากฏ
{{บทความเพลง|ระดับ=ดี}}
โครงการวิกิเพลง/การจัดระดับบทความ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิเพลงและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับเพลงในทุกประเภทและทุกแนวเพลง รวมถึงเพลงชาติและเพลงสดุดีในทุกภาษาทั่วโลก ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิเพลง/การจัดระดับบทความ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 ดี  บทความนี้อยู่ที่ระดับดี ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ระดับคุณภาพ[แก้]

การจัดระดับบทความเพลงในระดับคุณภาพ ใช้จัดระดับสำหรับบทความเพลงที่มีการส่งบทความเข้าคัดเลือกเพื่อให้เป็นบทความคุณภาพของวิกิพีเดีย โดยมีเนื้อหาและรายละเอียดครบถ้วน ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกคนที่ทำการจัดระดับบทความเพลงในระดับคุณภาพ ให้ใส่ {{บทความเพลง|ระดับ=คุณภาพ}} ในหน้าพูดคุยของบทความนั้น ดังตัวอย่าง

การจัดระดับคุณภาพ แม่แบบเพลงที่ปรากฏ
{{บทความเพลง|ระดับ=คุณภาพ}}
โครงการวิกิเพลง/การจัดระดับบทความ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิเพลงและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับเพลงในทุกประเภทและทุกแนวเพลง รวมถึงเพลงชาติและเพลงสดุดีในทุกภาษาทั่วโลก ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิเพลง/การจัดระดับบทความ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ระดับคัดสรร[แก้]

การจัดระดับบทความเพลงในระดับคัดสรร ใช้จัดระดับสำหรับบทความเพลงที่มีการส่งบทความเข้าคัดเลือกเพื่อให้เป็นบทความคัดสรร ซึ่งถือว่าเป็นบทความที่ดีที่สุดของวิกิพีเดีย โดยมีเนื้อหาและรายละเอียดครบถ้วน ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกคนที่ทำการจัดระดับบทความเพลงในระดับคัดสรร ให้ใส่ {{บทความเพลง|ระดับ=คัดสรร}} ในหน้าพูดคุยของบทความนั้น ดังตัวอย่าง

การจัดระดับคัดสรร แม่แบบเพลงที่ปรากฏ
{{บทความเพลง|ระดับ=คัดสรร}}
โครงการวิกิเพลง/การจัดระดับบทความ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิเพลงและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับเพลงในทุกประเภทและทุกแนวเพลง รวมถึงเพลงชาติและเพลงสดุดีในทุกภาษาทั่วโลก ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิเพลง/การจัดระดับบทความ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ