แม่แบบ:กล่องข้อมูล เพลงชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
{{{title}}}
{{{transcription}}}
คำแปล: {{{translation}}}
[[ภาพ:{{{image}}}|265px]]
{{{caption}}}
ข้อมูลทั่วไป
เพลงชาติ {{{NAcountry}}}
เพลงสรรเสริญ
พระบารมี
{{{RAcountry}}}
เพลงประจำ
องค์กร
{{{ORG}}}
ชื่ออื่น {{{alt_title}}}
คำแปล {{{trans_alt_title}}}
{{{alt_title_2}}}
คำแปล {{{trans_alt_title_2}}}
เนื้อร้อง {{{author}}}
แต่งเมื่อ {{{lyrics_date}}}
ทำนอง {{{composer}}}
แต่งเมื่อ {{{music_date}}}
เริ่มใช้ {{{adopted}}}
สิ้นสุด {{{until}}}
{{{sound_title}}}
[[ไฟล์:{{{sound}}}|center]]
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใส่แม่แบบ[แก้]

{{กล่องข้อมูล เพลงชาติ
 | title     = 
 | transcription = 
 | translation = 
 | alt_title   = 
 | trans_alt_title = 
 | alt_title_2  = 
 | trans_alt_title_2= 
 | image     = 
 | image_size  = 
 | caption    = 
 | NAcountry    = 
 | RAcountry    = 
 | ORG    = 
 | author    = 
 | lyrics_date  = 
 | composer   = 
 | music_date  = 
 | adopted    = 
 | until     = 
 | sound     = 
 | sound_title  = 
}}

ค่าพารามิเตอร์[แก้]

ค่าพารามิเตอร์ทุกตัวในแม่แบบนี้สามารถเว้นว่างไม่ใส่ในช่องที่ไม่มีข้อมูลได้

title  
ชื่อเพลงชาติในภาษาท้องถิ่น หากไม่ใส่จะใช้ชื่อบทความเป็นชื่อเพลงในส่วนส่วนบนสุดของกล่องข้อมูลโดยอัตโนมัติ
transcription  
ชื่อเพลงชาติ เขียนโดยการถอดถ่ายเสียงด้วยอักษรโรมันหรืออักษรไทย (กรณีอักษรไทยควรใช้เมื่อได้ข้อสรุปแน่นอนในการถอดเสียงชื่อเพลงนั้นๆ)
translation  
ความหมาย (คำแปล) ของชื่อเพลงชาติ (ส่วนของคำแปลในทุกส่วนควรแปลให้ใกล้เคียงกับความหมายเดิมมากที่สุด)
alt_title  
ชื่ออื่นในภาษาท้องถิ่น
trans_alt_title  
คำแปลของชื่ออื่นดังกล่าว
alt_title_2  
ชื่ออื่นในภาษาท้องถิ่น (ใส่เพิ่มเติมกรณีมีมากกว่า 1 ชื่อ)
trans_alt_title_2 
คำแปลของชื่ออื่นดังกล่าว (ใส่เพิ่มเติมกรณีมีมากกว่า 1 ชื่อ)
image  
ชื่อไฟล์ภาพประกอบ (เช่น แผ่นชีทหรือแผ่นโน้ตดนตรี)
image_size  
ความกว้างภาพ (ค่าที่กำหนดไม่ควรเกิน 220px) การกำหนดค่านี้ไม่ต้องใส่ "px"
caption  
คำอธิบายภาพ
NAcountry  
ชื่อประเทศหรือดินแดนที่ใช้เพลงนี้เป็นเพลงชาติ (ใส่ค่าซ้ำกับ RAcountry ได้ ในกรณีที่เป็นทั้งเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี)
RAcountry  
ชื่อประเทศหรือดินแดนที่ใช้เพลงนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมี (ในที่นี้หมายถึงเพลงเกียรติยศสำหรับพระมหากษัตริย์และราชวงศ์; ใส่ค่าซ้ำกับ NAcountry ได้ ในกรณีที่เป็นทั้งเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี)
ORG  
ชื่อขององค์กรที่ใช้เพลงนี้เป็นเพลงประจำองค์กร (ในที่นี้หมายถึงองค์กรอื่นใดซึ่งไม่ใช่รัฐชาติ เช่น สหประชาชาติ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล อาเซียน สหภาพยุโรป เป็นต้น)
author  
ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง
lyrics_date  
วันที่เขียนเนื้อร้องขึ้นครั้งแรก
composer  
ผู้ประพันธ์ทำนองเพลง
music_date  
วันที่ประพันธ์ทำนองเพลงขึ้นครั้งแรก
adopted  
วันที่ประกาศใช้เพลงดังกล่าวในฐานะเพลงชาติ
until  
วันที่ยุติการบังคับใช้เพลงดังกล่าวเป็นเพลงชาติ
sound  
ชื่อไฟล์เสียง
sound_title  
ชื่อกำกับไฟล์เสียงเพิ่มเติม ให้ใส่เมื่อมีการกำหนดค่าพารามิเตอร์ sound

ตัวอย่าง[แก้]

{{กล่องข้อมูล เพลงชาติ
 | title     = God Save the Queen
 | transcription = ก็อดเซฟเดอะควีน
 | translation = พระเจ้าคุ้มครององค์ราชินี
 | alt_title   = God Save the King 
 | trans_alt_title = พระเจ้าคุ้มครององค์ราชา <br><small>''(ใช้เมื่อประมุขเป็นพระมหากษัตริย์)''</small>
 | image     = gstk.png
 | caption    = สกอร์ดนตรีของเพลงก็อดเซฟเดอะควีนในยุคแรก ตีพิมพ์ในนิตยสาร "The Gentleman's Magazine" ฉบับวันที่ [[15 ตุลาคม]] [[ค.ศ. 1745]] โดยชื่อเพลงตามที่ปรากฏในหน้าสารบัญของหนังสือดังกล่าวคือ "God save our lord the king: A new song set for two voices"
 | NAcountry    = {{GBR}}<br>{{ENG}}
 | RAcountry    = {{GBR}}<br>{{AUS}}<br>{{CAN}}<br>{{JAM}}<br>{{NZL}}<br>{{HKG-CHN}} (ก่อน ค.ศ. 1999)
 | author    = ไม่ทราบผู้แต่ง
 | composer   = ไม่ทราบผู้แต่ง
 | sound     = United States Navy Band - God Save the Queen.ogg
 | sound_title  = ''ก็อดเซฟเดอะควีน'' (บรรเลง)
}}
God Save the Queen
ก็อดเซฟเดอะควีน
คำแปล: พระเจ้าคุ้มครององค์ราชินี
Gstk.png
สกอร์ดนตรีของเพลงก็อดเซฟเดอะควีนในยุคแรก ตีพิมพ์ในนิตยสาร "The Gentleman's Magazine" ฉบับวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1745 โดยชื่อเพลงตามที่ปรากฏในหน้าสารบัญของหนังสือดังกล่าวคือ "God save our lord the king: A new song set for two voices"
ข้อมูลทั่วไป
เพลงชาติ ธงของสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร
 อังกฤษ
เพลงสรรเสริญ
พระบารมี
ธงของสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร
ธงของประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา
ธงของประเทศจาเมกา จาเมกา
ธงของประเทศนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์
 ฮ่องกง (ก่อน ค.ศ. 1999)
ชื่ออื่น God Save the King
คำแปล พระเจ้าคุ้มครององค์ราชา
(ใช้เมื่อประมุขเป็นพระมหากษัตริย์)
เนื้อร้อง ไม่ทราบผู้แต่ง
ทำนอง ไม่ทราบผู้แต่ง
ก็อดเซฟเดอะควีน (บรรเลง)