วิกิพีเดีย:เสนอบทความคัดสรร/คัตสึโดชาชิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


คัตสึโดชาชิง[แก้]

 1. ปิดการเสนอว่าผ่านได้เมื่อผ่านเกณฑ์ทุกข้อ (อาจรอข้อเสนอแนะเพิ่มอีกเล็กน้อย)
 2. ระยะเวลาการปรับปรุงแล้วแต่ผู้เขียนกับผู้ทบทวนหลักตกลงกัน
 3. หากไม่มีการตอบสนองเพียงพอโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน 7 วันให้ปิดอภิปรายเป็นไม่ผ่าน
 4. ผู้ใช้มีบัญชีทุกคนร่วมเสนอแนะและทบทวนได้ ผู้ทบทวนหลักขอให้ทำความเข้าใจเกณฑ์ให้ดี
 5. ผู้เขียนหลักไม่ควรทบทวนงานของตนเอง ผู้เสนอแนะอาจช่วยแก้ไขได้แต่ไม่ควรมากเกินไป
เสนอชื่อโดย Timekeepertmk (คุย)

รายการตรวจ[แก้]

เกณฑ์บทความคัดสรร ผลการประเมิน
1ก) เขียนอย่างดี  สำเร็จ
1ข) ครอบคลุม  สำเร็จ
1ค) ค้นคว้าเป็นอย่างดี  สำเร็จ
1ง) เป็นกลาง  สำเร็จ
1จ) มีเสถียรภาพ  สำเร็จ
2ก) ส่วนนำ  สำเร็จ
2ข) โครงสร้างเหมาะสม  สำเร็จ
2ค) การอ้างอิงอย่างเหมาะสม  สำเร็จ
3) สื่อ  สำเร็จ
4) ความยาว  สำเร็จ (หมายเหตุ: ตามวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ แต่ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะต้องรีบมาใส่)

ผู้ทบทวนหลัก: --Horus (พูดคุย) 16:23, 19 พฤษภาคม 2564 (+07)[ตอบกลับ]

เสนอแนะการปรับปรุง[แก้]

 1. caption ภาพแรก ควรจะแปลว่า เฟรมหนึ่งจากคลิปนี้
 2. คำแปลบางจุด เช่น "The frames were stencilled in red and black using a device for making magic lantern slides" เป็นการพิมพ์ฉลุฟิล์ม ไม่ใช่ลงในฟิล์ม ...
 3. แก้การเรียบเรียงบางจุด เช่น "ความต่างของงานชิ้นนี้กับแอนิเมชันดั้งเดิมคือเฟรมไม่ได้ผลิตด้วยวิธีการบันทึกภาพ แต่ใช้การพิมพ์ฉลุลงไปในฟิล์ม" → งานชิ้นนี้ต่างจากงาน x ซึ่งมีลักษณะ y ตรงที่ z
   สำเร็จ ดำเนินการแก้ไขแล้วทั้งสามข้อครับ --Timekeepertmk (คุย) 00:33, 21 พฤษภาคม 2564 (+07)[ตอบกลับ]
 4. (ต่อจาก 3) "ภาพยนตร์ที่ใช้คนแสดงจริงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้มีราคาแพงที่จะสร้าง", "อาจเป็นไปได้ว่าอย่างเร็วที่สุดใน ค.ศ. 1898 ภาพยนตร์แอนิเมชันสำหรับเครื่องมือเหล่านี้มีวางขาย", "การนำเข้าเครื่องฉายเหล่านี้จากเยอรมนีปรากฏในญี่ปุ่นอย่างเร็วที่สุดใน ค.ศ. 1904" --Horus (พูดคุย) 16:56, 22 พฤษภาคม 2564 (+07)[ตอบกลับ]
 5. พวกโค้ดอ้างอิง-เชิงอรรถต่าง ๆ ให้เขียนติดกับข้อความก่อนหน้าโดยไม่เว้นช่องไฟด้วยครับ
   สำเร็จ ดำเนินการแก้ไขแล้วทั้งสองข้อครับ --Timekeepertmk (คุย) 21:24, 22 พฤษภาคม 2564 (+07)[ตอบกลับ]
 6. ส่วนนำ: "oldest known work of animation from Japan." --> เก่าสุดเท่าที่ทราบ, "ชื่อผู้สร้างผลงานชิ้นนี้ไม่ปรากฏ" ควรเรียงประโยคใหม่, "ลงในฟิล์ม" ตรงนี้ยังไม่ได้แก้นะครับ --Horus (พูดคุย) 21:20, 26 พฤษภาคม 2564 (+07)[ตอบกลับ]
 7. ส่วน การค้นพบอีกครั้ง ย่อหน้า 2 ลองแก้ passive-->active ครับ
 8. เชิงอรรถ h น่าจะบอกว่ายุคเมจิกินเวลาตั้งแต่ ... มากกว่าครับ --Horus (พูดคุย) 21:22, 26 พฤษภาคม 2564 (+07)[ตอบกลับ]
   สำเร็จ ได้เรียบเรียงประโยคใหม่ ปรับข้อความ และแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วครับ (ประวัติ) --Timekeepertmk (คุย) 22:23, 27 พฤษภาคม 2564 (+07)[ตอบกลับ]
 9. เรียบเรียงประโยค "รายชื่อผู้สร้าง คัตสึโดชาชิง ยังคงไม่มีข้อมูล" ใหม่ครับ --Horus (พูดคุย) 16:34, 29 พฤษภาคม 2564 (+07)[ตอบกลับ]
   สำเร็จ เปลี่ยนเป็น "ขณะนี้ยังไม่ปรากฏชื่อผู้สร้าง" ครับ --Timekeepertmk (คุย) 23:12, 29 พฤษภาคม 2564 (+07)[ตอบกลับ]

ผลการพิจารณา: ผ่าน (รอผู้เสนอแนะเพิ่มเติม) --Horus (พูดคุย) 23:14, 29 พฤษภาคม 2564 (+07)[ตอบกลับ]