วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/8 กันยายน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

8 กันยายน: วันประกาศเอกราชในสาธารณรัฐมาซิโดเนีย (พ.ศ. 2534); วันการรู้หนังสือสากล

รูปปั้นเดวิดของมีเกลันเจโล
รูปปั้นเดวิดของมีเกลันเจโล

ดูเพิ่ม: 7 กันยายน8 กันยายน9 กันยายน