วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/17 ตุลาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

17 ตุลาคม: วันเพื่อการขจัดความยากจนระหว่างประเทศ

ดูเพิ่ม: 16 ตุลาคม17 ตุลาคม18 ตุลาคม