วันเพื่อการขจัดความยากจนระหว่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วันเพื่อการขจัดความยากจนระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Day for the Eradication of Poverty) ตรงกับวันที่ 17 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งมีการจัดการเฉลิมฉลองขึ้นทั่วโลก เป็นวันที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 1992 แต่วันดังกล่าวถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1987 เมื่อประชาชนกว่า 100,000 คนมารวมตัวกัน ณ จัตุรัสสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ เพื่อให้เกียรติแก่เหยื่อของความยากจน ความอดอยาก ความรุนแรงและความกลัว

Joseph Wresinski ได้จารึกไว้เป็นอนุสรณ์ว่า:

"ที่ใดก็ตามที่ชายหรือหญิงถูกบังคับให้ต้องตกอยู่ในสภาวะความขัดสนแสนสาหัส และสิทธิมนุษยชนถูกละเมิด การมารวมกันที่นี่เป็นการสร้างความมั่นใจว่าสิทธิเหล่านี้จะได้รับการเคารพ เป็นหน้าที่หลักอันสำคัญยิ่งของเรา"

วัตถุประสงค์[แก้]

หนึ่งในเป้าหมายหลักของวันนี้ คือ เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับคนจน โดยในการจัดพิธีในแต่ละครั้งจะมีการให้การของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยความขัดสน และอธิบายถึงประสบการณ์ของตนหรือคนที่ตนรู้จัก

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]