วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/13 สิงหาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

13 สิงหาคม: วันเอกราชในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง (พ.ศ. 2503)

ดูเพิ่ม: 12 สิงหาคม13 สิงหาคม14 สิงหาคม