ข้ามไปเนื้อหา

คุยเรื่องวิกิพีเดีย:ดิสคอร์ด

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ความเห็นล่าสุดเมื่อ: 7 เดือนที่ผ่านมา โดย Patsagorn Y. ในหัวข้อ ลิงก์คำเชิญ Discord หมดอายุ

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาวิกิพีเดีย ดิสคอร์ด

ปรับปรุงแนวปฏิบัติดิสคอร์ด

สวัสดีครับ หลังจากที่ได้เปิดใช้งานดิสคอร์คของชุมชนวิกิมีเดียภาษาไทยมาระยะหนึ่ง เข้าใจว่าเซิฟเวอร์เริ่มเป็นที่นิยมสำหรับชุมชนและมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสำหรับผมแล้วก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดี อย่างไรก็ตาม ผมเห็นว่าน่าจะถึงเวลาอันสมควรที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติที่อาจยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเซิฟเวอร์หรือรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาและเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงแนวปฏิบัติของเซิฟเวอร์ชุมชนวิกิมีเดียภาษาไทยต่อไปครับ --Geonuch (คุย) 21:47, 9 มกราคม 2564 (+07)ตอบกลับ

ข้อเสนอของ Geonuch

 1. กำหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
  1. การขอเปิดช่องใหม่และการยุบช่อง
  2. การจัดการผู้ใช้ที่กระทำผิด
  3. การแต่งตั้งผู้ควบคุม
 2. ขอเสนอเปิดช่องใหม่
  1. กระดานประกาศ/แจ้งผู้ควบคุม ไว้ประกาศเรื่องภายในเซิฟเวอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการวิมีเดีย รวมถึงเป็นช่องทางในการแจ้งผู้ควบคุมเพื่อรายงานปัญหา
  2. ภาษา สำหรับสอบถามเรื่องการใช้ภาษารวมถึงการแปลในโครงการวิกิมีเดีย
 3. (เปิดใช้มาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่แจ้งชุมชน) อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนสามารถพิมพ์ช่อง "embassy" ได้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงและไม่น่าเป็นภาระต่อผู้ควบคุมเพราะยังใช้ไม่มาก รวมทั้งสามารถอ่านช่อง feed ทั้ง 2 ช่องได้เหมือนกับผู้ใช้ยืนยันแล้ว เพราะยังไงก็พิมพ์ไม่ได้ก็ก่อกวนไม่ได้
 4. (ยังไม่แน่ใจ) ช่องของโครงการพี่น้องยกเว้นวิกิพีเดียอาจยุบรวมกับช่องทั่วไปเพราะมีจำนวนไม่มาก ไว้อนาคตมีการพูดคุยมากขึ้นค่อยเปิดใหม่
 5. (เสนอชื่อโดยความเห็นส่วนตัว) ผมเห็นว่าคุณ Timekeepertmk (พูดคุย · เรื่องที่เขียน), Chainwit. (พูดคุย · เรื่องที่เขียน), Bebiezaza (พูดคุย · เรื่องที่เขียน), RidJasper (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) และ ชาวไทย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมได้ ไม่ทราบว่าทางชุมชนมีความเห็นอย่างไรและทั้ง 5 ท่านสนใจที่จะเป็นผู้ควบคุมดิสคอร์ดหรือไม่ครับ
 6. (อันนี้ไม่เชิงข้อเสนอ แต่ขอความร่วมมือมากกว่า) อยากกำชับผู้ใช้ยืนยันตัวตนแล้วให้เลือกช่องในการพูดคุยให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของช่อง เพราะจะเป็นประโยชน์ในการจัดการกลุ่มหัวข้อต่าง ๆ คนที่คุยผิดช่องบ่อยขอให้ระมัดระวังและดูหัวข้อที่จะคุยด้วย รวมถึงถ้าเห็นใครคุยผิดช่องก็สามารถที่จะบอกตักเตือนกันได้ (แม้บางคนจะเป็นผู้ควบคุมก็ตาม) ครับ--Geonuch (คุย) 21:47, 9 มกราคม 2564 (+07)ตอบกลับ
ผมเคยร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้ทิ้งไว้ ลองพิจารณาได้ครับ
การจัดการผู้ใช้
== การจัดการผู้ใช้ ==

ในดิสคอร์ค ผู้ควบคุมมีสิทธิในการดำเนินการเพื่อจัดการผู้ใช้ที่กระทำการละเมิดแนวปฏิบัติการใช้งานของเซิฟเวอร์ ระดับขั้นของการจัดการผู้ใช้เรียงตามความเข้มงวดจากน้อยไปมากดังนี้

* แจ้งเตือน
* ปิดเสียง (mute; สามารถอ่านได้อย่างเดียวในช่องที่เข้าถึงได้)
* เตะ (kick; ปลดสมาชิกออกจากเซิฟเวอร์และสามารถกลับเข้ามาใหม่ได้)
* แบน (ban; ปลดสมาชิกออกจากเซิฟเวอร์และไม่สามารถมาเข้าใหม่ได้)

โดยทั่วไปการจัดการผู้ใช้จะดำเนินการตามลำดับประกอบด้วย

# ความผิดครั้งแรก: แจ้งเตือน
# ความผิดครั้งที่สอง: แจ้งเตือนและปิดเสียง 1 วัน
# ความผิดครั้งที่สาม: แจ้งเตือนและปิดเสียง 3 วัน
# ความผิดครั้งที่สี่: แจ้งเตือน ปิดเสียง 7 วันและเตะออกจากกลุ่ม
# ความผิดครั้งที่ห้า: แบนไม่มีกำหนด

ผู้ควบคุมอาจใช้ดุลยพินิจนอกเหนือการดำเนินการตามลำดับข้างต้นตามความเหมาะสม
--Geonuch (คุย) 21:50, 9 มกราคม 2564 (+07)ตอบกลับ

ความเห็นของ ชาวไทย

 ความเห็น สวัสดีครับ ขออนุญาตเป็นผู้ประเดิมการสนทนา สําหรับแนวปฏิบัติ ผมมีความเห็นเกี่ยวกับทั้งห้าหัวข้อใหญ่ ดังนี้ครับ

1.การขอเปิดช่องใหม่และการยุบช่อง อาจจะโดยการที่ให้ผู้ใช้ตั้งแต่ระดับยืนยันแล้วขึ้นไป ทําการเสนอต่อผู้ดูแล (ตรงนี้อาจจะต้องมีช่องแยกย่อยมา แล้วแต่ทางผู้ควบคุมเห็นสมควรครับ) จากนั้นทางผู้ดูแลจึงนําเข้ากระบวนการหารือกับชุมชนในดิสคอร์ด หากเสียงส่วนมากเห็นด้วย ผู้ควบคุมในเซิฟเวอร์จะทําการเปิดช่องให้ครับ
2.เรื่องผู้ใช้ที่กระทําผิดนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะความผิดและจํานวนครั้งครับ โดย ณ เวลาที่ผมพิมพ์นี้ ความผิดร้ายแรงที่สุด (เท่าที่ผมพบ) คือเข้ามาโฆษณาเซิฟเวอร์ จึงอาจจะใช้มาตราการปัจจุบันไปก่อน จนกว่าผู้ดูแลหรือผู้ควบคุมดิสคอร์ดจะมีความเห็นเป็นอื่น
3.การแต่งผู้ดูแลดิสคอร์ดผมคิดว่าควรระบบสอบถามความคิดเห็นชุมชนผ่านสองทาง คือ สภากาแฟ และในดิสคอร์ด ทั้งนี้อาจจะมีกระบวนการทดสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยการถามคําถามผู้สมัคร คล้ายกระบวนการแต่งตั้งผู้ดูแลวิกิพีเดียครับ
4.ในส่วนการเปิดช่องทั้งสอง คิดว่าควรเปิดครับ ช่องแรกนั้นเพื่อความเป็นระเบียบครับ เพราะเซิฟเวอร์ชุมชนวิกิมีเดียไทยยังไม่มีพื้นที่ประกาศอย่างเป็นทางการ ทําให้ข้อความประกาศสําคัญ ๆ หรือคําเชิญชวนอภิปรายจึงค่อนข้างกระจัดกระจาย โดยส่วนตัวผมคิดว่าเราน่าจะนํารูปแบบของเซิฟเวอร์ไร้สาระนุกรม เพื่อนบ้านของเรามาปรับใช้ครับ คือช่องกระดานประกาศ (และแจ้งความ) ไว้สําหรับผู้ดูแลโครงการทั้งหมด และผู้ดูแลดิสคอร์ดใช้ปักหมุดประกาศหรือการอภิปรายสําคัญ โดยในส่วนแจ้งความนั้นผมคิดว่าควรเปิดให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถแจ้งปัญหาทั้งจากในโครงการ หรือดิสคอร์ดก็ดี เผื่อปัญหาจําพวกเชื่อมโยงบัญชีไม่ได้ (ติดการบล็อคไอพี) หรือทางเทคนิคอื่นๆ เป็นต้นครับ
ส่วนช่องภาษา ผมว่าควรมีไว้สําหรับกรณีที่ผู้ใช้ต้องคําแปลแบบเร่งด่วนครับ เพราะการตั้งกระทู้ถามในวิกิพีเดีย:ปุจฉา-วิสัชนา/ภาษา อาจจะช้าเกินไป เนื่องจากต้องรอให้ผู้ใช้มาเห็นเสียก่อน ซึ่งไม่มีความแน่นอน ต่างจากดิสคอร์ด ที่ถ้าหากผู้เปิดการเตือนช่องเอาไว้ ก็จะส่งเสียงแจ้งเตือนทันที โอกาสที่จะได้คําตอบจึงเร็วกว่ามากครับ
5.ในส่วนของ embassy ผมคิดว่าควรคงไว้ตามมาตราการเดิมครับ หากผู้ใช้อยากสนทนากัน ช่อง ทั่วไป สามารถรองรับได้อยู่แล้ว หรือถ้าอยากแจ้งปัญหาก็ไปที่ กระดานประกาศ ได้ครับ
6.คิดว่าคงไว้ตามเดิมดีแล้วครับ หัวข้อการสนทนาจะได้ไม่ผสมปนเปกัน และแต่ละโครงการจะได้มีพื้นที่เป็นของตัวเองครับ
7.ผมค่อนข้างคิดว่าตนเองยังไม่เชี่ยวชาญพอครับ (ผมเล่นเป็นอย่างเดียว ถ้าจะให้มาควบคุม ผมคงต้องมีผู้สอน หรือให้เวลาศึกษาหลักการควบคุมก่อนสักพักครับ)
--ชาวไทย (คุย) 00:01, 10 มกราคม 2564 (+07)ตอบกลับ

ความเห็นของ Timekeepertmk

 ความเห็นของ Timekeepertmk 1. กำหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจนเกี่ยวกับ

1.1 การขอเปิดช่องใหม่และการยุบช่อง
 ความเห็น ประเด็นนี้ ส่วนตัวแล้วผมสนับสนุนวิธีการแบบไม่เป็นทางการมากกว่า กล่าวคือ หากสมาชิกมีการพูดคุยตกลงกันแล้วคิดว่าสมควรมีช่องใหม่ ก็ให้ผู้ควบคุมดำเนินการตามนั้น โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและความจำเป็นเป็นหลัก ส่วนการยุบช่องให้ดำเนินการตามหลักการนี้เช่นกัน หากเห็นว่าช่องนั้นร้างนานมาก สมาชิกเห็นว่าควรปิด ก็ให้ดำเนินการพูดคุยตกลงในช่องนั้น ๆ ครับ
1.2 การจัดการผู้ใช้ที่กระทำผิด
 ความเห็น เห็นด้วยตามหลักการที่เสนอครับ แต่ต้องมีมาตรการบางอย่างสำหรับการกระทำผิดร้ายแรงด้วย เช่น จงใจละเมิดข้อปฏิบัติชัดเจน โฆษณาหรือหยาบคายอย่างร้ายแรง กรณีแบบนี้อาจเตือนครั้งเดียว และอีกครั้งเตะออกเลย
1.3 การแต่งตั้งผู้ควบคุม
 ความเห็น การแต่งตั้งผู้ควบคุมให้พิจารณาผ่านสภากาแฟ (ใจจริงอยากให้พิจารณาในดิสคอร์ดมากกว่า แต่ไม่แน่ใจเรื่องข้อจำกัดของช่องทางการลงคะแนน) โดยผู้ลงคะแนนต้องผ่านการเชื่อมโยงบัญชีระหว่างวิกิพีเดียและดิสคอร์ดมาแล้วเท่านั้น โดยเสนอให้มีคำถาม เช่น (1) ท่านเห็นว่าประโยชน์ของชุมชนที่ได้จากการที่ท่านมีสถานะผู้ควบคุมคืออะไร (2) ท่านคิดว่ากฎ/ข้อตกลงการใช้ดิสคอร์ดมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร (3) ท่านคิดว่าดิสคอร์ดช่วยทำให้วิกิพีเดียมีการพัฒนามากน้อยเพียงใด

2. ขอเสนอเปิดช่องใหม่

 ความเห็น เห็นด้วยตามที่เสนอ

3. อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนสามารถพิมพ์ช่อง "embassy"

 ความเห็น ถ้าช่องนี้ยังคงจำเป็นอยู่ก็เห็นด้วยตามมาตรการที่ทำครับ

4. โครงการพี่น้อง

 ความเห็น ไม่เห็นด้วยกับการยุบรวมกับช่องทั่วไปครับ แต่เห็นด้วยให้ยุบรวมเป็นช่องเดียวกันครับ อาจจะชื่อช่องว่า "โครงการพี่น้อง" ก็ได้ครับ ถ้าไปรวมกับช่องทั่วไปอาจทำให้เรื่องสำคัญบางครั้งหล่นหายหรือพลาดได้ครับ

5. เสนอชื่อเป็นผู้ควบคุมดิสคอร์ด

 ความเห็น เห็นว่าท่านที่เสนอมาสามารถทำหน้าที่นี้ได้ แต่ส่วนตัวผมต้องขออภัยด้วยครับ รอบนี้คงต้องปฏิเสธจริง ๆ ผมเพิ่งรับหน้าที่ใหม่ทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ตรวจสอบผู้ใช้ ยังใหม่กับงานเหล่านั้นมากครับ --Timekeepertmk (คุย) 02:40, 10 มกราคม 2564 (+07)ตอบกลับ

ความเห็นของ Patsagorn Y.

 ความเห็น โดย Patsagorn Y.

 1. การเปิดช่องและปิดช่อง เห็นด้วยกับคุณ Timekeepertmk ครับ อาจพูดคุยกันสักที่ก่อนแล้วจึงค่อยติดต่อผู้ควบคุมโดยการกล่าวถึง (ping) ก็ได้ ซึ่งการกล่าวถึงก็มีแนวปฏิบัติอยู่แล้ว
 2. การจัดการผู้ใชัที่กระทำผิด ข้อนี้เห็นด้วยตามข้อที่แนบเสนอมาด้านล่างครับ
 3. การแต่งตั้งผู้ควบคุม ในความเห็นของผม ข้อนี้อาจเปิดอภิปรายในหน้านี้ ({{subst:FULLAPGENAME}}) เพื่อพูดคุยและถามต่าง ๆ หากจัดที่สภากาแฟอาจจะรบกวนตัวชุมชนบนวิกิ แต่ถ้าจัดบนดิสคอร์ดอาจตั้งเลือกตั้งช่องเฉพาะกิจสำหรับอภิปรายโดยเฉพาะก็น่าสนใจครับ หลังจากนั้นก็เก็บลงกรุ
 4. เสนอเปิดช่องใหม่ ช่องกระดานประกาศผมรู้สึกว่ายังพอใช้ ping ได้ แต่หากส่วนใหญ่เห็นว่าจำเป็นก็ไม่มีปัญหาครับ ส่วนช่องภาษาเห็นด้วยครับ
 5. ช่อง embassy และ feed ไม่มีความเห็นอื่นครับ
 6. ยุบรวมช่องโครงการพี่น้อง ผมเห็นว่าควรไว้ตามเดิมตามที่คุณชาวไทยได้บอกเหตุผลไปแล้วครับ
 7. เสนอผู้ควบคุมเพิ่ม ข้อนี้เห็นด้วยครับ หากมีท่านอื่นรับแล้วในอนาคตผมอาจออกจากการเป็นผู้ควบคุมตรงนี้ด้วยครับ
 8. คุยผิดช่อง ข้อนี้เหมือนโดนผมเลยแฮะ แต่ไม่เป็นไรเพราะผมก็คุยผิดช่องบ่อยจริง ๆ ต้องขออภัยด้วยและขอบคุณที่ช่วยเตือนครับ — 𝙋𝙖𝙩𝙨𝙖𝙜𝙤𝙧𝙣 𝙔. talk cntrb 20:51, 10 มกราคม 2564 (+07)ตอบกลับ

ความเห็นของ Bebiezaza

 ความเห็น ของ Bebiezaza

ส่วนแรกจะเรียงข้อตามที่สรุปไปแล้ว

 1. การเปิดปิดช่อง เห็นด้วยกับการแจ้งคำขอเปิดช่องใหม่ที่ "กระดานประกาศ" และแนะนำให้ใช้ reactions :support: และ :oppose: เป็นตัวใช้ลงความเห็นสนับสนุนและคัดค้าน
 2. การจัดการผู้ใช้ การ kick ควรเป็นการลงโทษที่เป็นหมวดหมู่เฉพาะของตนเอง เพราะเมื่อ kick แล้วข้อมูล roles/ranks ต่าง ๆ ของผู้ใช้คนนั้นจะหายหมด ซึ่งถ้าผู้ใช้นั้น ๆ กลับเข้ามาก็จะไม่มีข้อมูลการ mute และอื่น ๆ เก็บไว้ เสมือนกับเป็นผู้ใช้ที่ไม่เคยเข้าเซิฟเวอร์เลย อาจต้องมีการแก้ไขร่างการจัดการผู้ใช้ในหัวข้อความผิดครั้งที่สี่ครับ
 3. การแต่งตั้งผู้ควบคุม เห็นด้วยกับคุณ Timekeepertmk แต่อยากให้อธิบายข้อ (2) เพิ่มว่าเกี่ยวกับกฎ Terms of Service (ToS) ของดิสคอร์ด หรือกฎภายในของดิสคอร์ดชุมชนวิกิมีเดียภาษาไทย
 4. เสนอเปิดช่องใหม่ 2 ช่อง เห็นชอบตามด้านบน
 5. embassy เห็นด้วยกับคุณ Patsagorn Y.
 6. ช่องโครงการพี่น้อง เห็นด้วยกับคุณ Patsagorn Y.
 7. เสนอชื่อเป็นผู้ควบคุมดิสคอร์ด ผมมีประสบการณ์เป็นผู้ควบคุมดิสคอร์ดใน 3 เซิฟเวอร์ (โดยมี 2 เซิฟเวอร์ที่ตอนนี้ค่อนข้างสงบแล้ว) ช่วยจัดโครงสร้างเซิฟเวอร์ไป 1 เซิฟเวอร์ และสร้างเซิฟเวอร์ดิสคอร์ดเองด้วย ประกอบกับผมก็ออนไลน์บนดิสคอร์ดเกือบตลอดทั้งวัน ทั้งปิดเทอมและเปิดเทอม ผมจึงคิดว่าผมรับหน้าที่นี้ได้ครับ
ผมขอตอบคำถามของคุณ timekeeper ด้วยเลยนะครับ
1. ท่านเห็นว่าประโยชน์ของชุมชนที่ได้จากการที่ท่านมีสถานะผู้ควบคุมคืออะไร - ถึงตอนนี้ในดิสคอร์ดมีสมาชิกที่มีจำนวนพอเหมาะเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ควบคุม แต่ในอนาคตสมาชิกอาจมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงต้องการช่วยดูแลความสงบสุขของเซิฟเวอร์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเท่าที่จะทำได้
2. ท่านคิดว่ากฎ/ข้อตกลงการใช้ดิสคอร์ดมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร - สำหรับข้อนี้ผมจะตอบทั้ง Discord ToS และกฎภายในนะครับ
 1. Discord ToS - ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ common sense อยู่แล้ว ซึ่งผมคิดว่าเป็นกฎที่เหมาะสมในตัวเอง และเชื่อว่าถ้าทุกคนทำตาม ก็จะทำให้ดิสคอร์ดเป็นสังคมที่มีความสงบสุข
 2. กฎภายใน - คิดว่ากฎที่มีในตอนนี้มีความเหมาะสมแล้ว แต่ในอนาคตอาจมีการเพิ่มกฎบางตัวขึ้นมาเพื่อลดช่องโหว่ทางกฎเกณฑ์ก่อนที่จะมีการละเมิดเกิดขึ้น เช่น การโพสลิงก์ที่มีอันตราย และเรื่องรูป NSFW
3. ท่านคิดว่าดิสคอร์ดช่วยทำให้วิกิพีเดียมีการพัฒนามากน้อยเพียงใด - การมีดิสคอร์ดวิกิพีเดียช่วยให้การติดต่อระหว่างผู้ใช้ทำได้ง่ายขึ้นมาก ทำให้ปัญหาหลาย ๆ อย่างแก้ไขได้ไวขึ้น เช่น การหากล่องข้อมูลและแม่แบบที่เหมาะสม รวมถึง ณ ปัจจุบัน หลาย ๆ เรื่องในวิกิพีเดียก็ได้มีการริเริ่มหัวข้อผ่านทางดิสคอร์ดด้วย

ส่วนที่สองเป็นการเสนอเพิ่มเติม

 1. เสนอช่องเพิ่มนอกเหนือจากที่เสนอมาก่อน เสนอช่อง "ประกาศจากผู้ควบคุม" (announcement) แยกจากช่องทั่วไป เพื่อให้ข้อมูล/ประกาศสำคัญไม่หล่นหายไปครับ ซึ่งช่องนี้เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปอ่านได้ แต่ไม่สามารถเขียนได้
 2. เพิ่มกฎ (มาจากข้อ 7.2.2.) กฎเกี่ยวกับการโพสลิงก์ที่มีอันตราย และเรื่องรูป NSFW

--Bebiezaza (คุย) 11:18, 23 มกราคม 2564 (+07)ตอบกลับ

สรุปข้อเสนอ

จากความเห็นของทุกท่าน ผมได้ลองสรุปเพื่อที่จะวางเป็นแนวทางใหม่ต่อ ถ้ามีอะไรตกหล่นไปแจ้งได้ครับ

 1. การจัดการช่อง สมาชิกชุมชนที่ได้รับบทบาทผู้ใช้ยืนยันแล้ว มีสิทธิในการสร้างความเห็นพ้องโดยสมควรและแจ้งคำขอเพื่อจัดการช่องในเซิฟเวอร์ได้
  1. การเปิดช่องใหม่ สมาชิกชุมชนดำเนินการแจ้งคำขอเปิดช่องใหม่ที่ "กระดานประกาศ" หากผู้ควบคุมเห็นว่าการเปิดช่องใหม่มีความเหมาะสมและมีความเห็นพ้องเพียงพอจากชุมชน ผู้ควบคุมจะดำเนินการเปิดช่องใหม่ขึ้น
  2. การปิดช่อง ผู้ควบคุมดำเนินการปิดช่องเมื่อไม่มีการใช้งานใน 6 เดือน หรือความเห็นพ้องจากชุมชนดิสคอร์ค
 2. การจัดการผู้ใช้ ตามข้อเสนอด้านบน ทั้งนี้ ขอย้ำว่าหากมีสถานการณ์ที่เป็นการละเมิดแนวปฏิบัติอย่างรุนแรง (ใช้คำหยาบคาย ส่งโฆษณา ฯลฯ) ผู้ควบคุมสามารถที่จะดำเนินการจัดการขั้นเด็นขาดได้ตามสมควรครับ
 3. การแต่งตั้งผู้ควบคุม อภิปรายที่ คุยเรื่องวิกิพีเดีย:ดิสคอร์ด โดยมีคำถามบังคับตามที่คุณ Timekeepertmk เสนอมา 3 ข้อ
 4. เสนอเปิดช่องใหม่ 2 ช่อง เห็นชอบตามด้านบน
 5. embassy เข้าใจว่าคงอิงตามที่ทำมาเหมือนเดิม ถ้ามีอะไรก็แจ้งได้ครับ
 6. ช่องโครงการพี่น้อง คงไว้ทั้งหมด
 7. เสนอชื่อโดยความเห็นส่วนตัว สำหรับคุณ @ชาวไทย: ผมคิดว่าในช่วงแรกลองศึกษาเครื่องมือก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะชำนาญเอง ถ้าติดขัดอะไรก็สามารถสอบถามผู้ควบคุมที่เหลือได้ครับ

--Geonuch (คุย) 20:35, 19 มกราคม 2564 (+07)ตอบกลับ

อื่น ๆ

ไม่ทราบว่าทันไหม แต่น่าจะเปิดห้องภาษา สำหรับสอบถามเรื่องคำแปล ทับศัพท์ ทำนองนี้ด้วยนะครับ เพราะไม่ได้จำเพาะกับโครงการใดโครงการหนึ่ง --Horus (พูดคุย) 20:43, 20 มกราคม 2564 (+07)ตอบกลับ

มีอยู่ในข้อเสนอข้างบนครับ เดี๋ยวอีกไม่กี่วันถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เปิดให้ครับ --Geonuch (คุย) 21:14, 20 มกราคม 2564 (+07)ตอบกลับ

ลิงก์คำเชิญ Discord หมดอายุ

ลิงก์คำเชิญหมดอายุ ทำให้คนที่ต้องการเข้าร่วม Discord ไม่สามารถทำตามขั้นตอนที่เขียนไว้ในหน้าแนะนำได้ครับ

ทั้งนี้หลังจากแก้ไขแล้ว อาจจะต้องมีการสร้างลิงก์ใหม่และนำมาแทนที่ลิงก์เดิมอยู่เรื่อยๆ (ถ้าลิงก์มีอายุจำกัด)

-- -- bact' 16:09, 29 พฤศจิกายน 2566 (+07)ตอบกลับ

ลิงก์แรกผมตรวจสอบดูแล้วยังไม่หมดอายุนะครับ ลองกดแล้วยังเข้าได้ตามปกติ แต่ลิงก์ที่สองหมดอายุเรียบร้อยเนื่องจากมีไว้ใช้ช่วงแรก อาจจะใส่ {{ปอบ.}} เพื่อให้มาหน้าวิกิพีเดียแทน ยังไงรบกวนคุณ Bact ลองดูอีกทีนะครับ — Patsagorn 🍝 19:05, 29 พฤศจิกายน 2566 (+07)ตอบกลับ