วิกิพีเดีย:ข้อมูลบุคคล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เว็บย่อ:

ข้อมูลบุคคล เป็นแม่แบบเมทาเดตาที่ใช้ในการระบุข้อมูลอัตชีวประวัติ ควรใช้กับเฉพาะบทความอัตชีวประวัติเท่านั้น ในแม่แบบดังกล่าวจะมีฟีล์ดข้อมูลพื้นฐานได้แก่

  • ชื่อ (NAME)
  • ชื่ออื่น (ALTERNATIVE NAMES)
  • รายละเอียดโดยย่อ (SHORT DESCRIPTION)
  • วันเกิด (DATE OF BIRTH)
  • สถานที่เกิด (PLACE OF BIRTH)
  • วันตาย (DATE OF DEATH)
  • สถานที่ตาย (PLACE OF DEATH)

แม่แบบข้อมูลบุคคลสร้างขึ้นเพื่อการรวบรวมสถิติต่าง ๆ และเพื่อให้เครื่องมือทั้งหลายสามารถเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลได้อย่างสะดวก เช่น การจัดหมวดหมู่อัตโนมัติ การจัดทำรายชื่อวันเกิด

การเพิ่ม {{ข้อมูลบุคคล}} จะไม่ทำให้มีแสดงผลในหน้าบทความ ยกเว้นแต่ผู้ใช้แก้แคสเคดดิงสไตล์ชีตส์ให้มีการแสดงผลขึ้นมา

Wikipedia-logo-v2.svg ข้อมูลบุคคล เป็นหน้านโยบาย วิธีใช้ หรือหน้าโครงการของวิกิพีเดียที่ยังเป็นโครง
หน้าวิธีใช้ และหน้าโครงการของวิกิพีเดียภาษาไทย อาจต่างกับวิกิพีเดียภาษาอื่น ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานนโยบายเดียวกัน