วิกิพีเดีย:ข้อมูลบุคคล

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ข้อมูลบุคคล เป็นแม่แบบเมทาเดตาที่ใช้ในการระบุข้อมูลอัตชีวประวัติ ควรใช้กับเฉพาะบทความ

  • วันเกิด
  • สถานที่เกิด (PLACE OF BIRTH)
  • วันตาย (DATE OF DEATH)
  • สถานที่ตาย (PLACE OF DEATH)

แม่แบบข้อมูลบุคคลสร้างขึ้นเพื่อการรวบรวมสถิติต่าง ๆ และเพื่อให้เครื่องมือทั้งหลายสามารถเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลได้อย่างสะดวก เช่น การจัดหมวดหมู่อัตโนมัติ การจัดทำรายชื่อวันเกิด

การเพิ่ม {{ข้อมูลบุคคล}} จะไม่ทำให้มีแสดงผลในหน้าบทความ ยกเว้นแต่ผู้ใช้แก้แคสเคดดิงสไตล์ชีตส์ให้มีการแสดงผลขึ้นมา

ข้อมูลบุคคล เป็นหน้านโยบาย วิธีใช้ หรือหน้าโครงการของวิกิพีเดียที่ยังเป็นโครง
หน้าวิธีใช้ และหน้าโครงการของวิกิพีเดียภาษาไทย อาจต่างกับวิกิพีเดียภาษาอื่น ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานนโยบายเดียวกัน