วัดเสม็ดเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดเสม็ดเหนือ
Map
ชื่อสามัญวัดเสม็ดเหนือ, วัดเสม็ดเหนือ (ราษฎร์ยินดี)
ที่ตั้งตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูศุภกิจจานุกูล
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเสม็ดเหนือ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีพระอาจารย์ศุภกิจ จานุกูล เป็นเจ้าอาวาส[1]

วัดเสม็ดเหนือ เดิมชื่อ วัดทุ่งเสม็ด สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2419 เริ่มแรกที่ดินมีเนื้อที่เพียง 3 ไร่เศษ ต่อมา พ.ศ. 2445 จีนเล็ก งามสง่า ได้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ ดินถวายวัด จำนวน 87 ไร่ และได้ช่วยพัฒนาและอุปถัมภ์วัดมาโดยตลอด วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร[2]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถหลังแรกได้รับอนุญาตให้มีเขตวิสุงคามสีมา มีเนื้อที่กว้าง 5 วา 2 ศอก โดยยาว 8 วา 2 ศอก ได้ทรงยินดีอนุโมทนาอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน รัตนโกสิทร์ศก 125 พ.ศ. 2449 ปัจจุบันได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ รวมไปถึงลูกนิมิตสมัยโบราณที่ขุดค้นพบรอบอุโบสถหลังเก่าแห่งนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดได้แก่ องค์พระสีวลี และเรือเจ้าแม่ตะเคียนโบราณ[3]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  • พระเต่า
  • พระกวย
  • พระจำรัส
  • พระครูบริรักษ์วรเขต พ.ศ. 2487–2539
  • พระครูศุภกิจจานุกูล พ.ศ. 2541– 2565
  • พระครูภาวนาวิริยานุโยค พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดเสม็ดเหนือ". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
  2. "วัดเสม็ดเหนือ(ราษฎร์ยินดี)". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "วัดเสม็ดเหนือ (ราษฎร์ยินดี)". แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.