วัดเนกขัมมาราม (จังหวัดปทุมธานี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดเนกขัมมาราม
แผนที่
ที่ตั้งตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
เจ้าอาวาสพระครูวิจิตรธรรมโกศล
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเนกขัมมาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 49 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 1165-1166 ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 327 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา

คุณเล็ก นาคสารน์ ได้รับบริจาคที่ดินให้มูลนิธิมหามงกุฏราชวิทยาลัย เนื้อที่ 327 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา มูลนิธิแบ่งให้เป็นที่สร้างวัด 49 ไร่ ขุนชวนระบิน เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศการตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 60.50 เมตร

ด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2494 โรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์ เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 นอกจากนี้ยังให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ ในที่ดินของวัด[1]

ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 7.5 เมตร ยาว 22.5 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513 กุฏิสงฆ์จำนวน 4 หลัง หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง ศาลาท่าน้ำ ปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ[2]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  • พระครูสังฆวิจิตร (ศรีแพร) พ.ศ. 2499–2507
  • พระครูเนกขัมมานุกูล (กลม) พ.ศ. 2507–2517
  • พระครูใบฎีกาสวัสดิ์ ชยโสตถิ พ.ศ. 2517–2527
  • พระอธิการสุวิทย์ พ.ศ. 2527–2530
  • เจ้าคุณราชธรรมนิเทศ (ระแบบ) พ.ศ. 2530–2536
  • พระครูประสิทธิธรรมวิภัช (อำนวย) พ.ศ. 2536–2562
  • พระครูวิจิตรธรรมโกศล ​(เดชา) พ.ศ. 2562–ปัจจุบัน​

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดเนกขัมมาราม". องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้.
  2. "ประวัติวัดเนกขัมมาราม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.