วัดหนองหมูใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดหนองหมูใต้
ชื่อสามัญวัดหนองหมูใต้ (Wat Hnong Moo Tai)
ที่ตั้งเลขที่ 74 หมู่ 2 ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 โทรศัพท์: 0-3635-3192
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานปรางสมาธิ
เจ้าอาวาสพระวิบูลย์ธรรมขันธ์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดหนองหมูใต้[แก้]

วัดหนองหมูใต้ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔ บ้านหนองหมูใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๙ ไร่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๒๙, ๖๕๐๙, ๙๗๐๗ [1]

ประวัติความเป็นมาวัดหนองหมูใต้[แก้]

วัดหนองหมูใต้ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๖ เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดแก้วสุกรบวรรัศมี และ วัดแก้วสุกรราษฎร์บำรุงกิจ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตามหมู่บ้านเป็น วัดหนองหมูใต้ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่บนคันคลองหกวาสายบน และพอจะสันนิษฐานได้ว่า ได้จัดตั้งระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๕-๒๔๕๐ วัดนี้ครั้งแรกปลูกสร้างในที่ดินเพียง ๔ ไร่เศษ ซึ่งนายจ้อย แซ่โค้ว เป็นผู้ถวายที่ดิน ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดสร้างกฏิเพียง ๓ หลัง และอาคารอื่นๆ ๒ หลัง เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้มีผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดิน ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับที่ดินเดิมอีก ๕๐ ไร่ ทางวัดเห็นว่าที่ดินเดิมไม่กว้างขวาง จึงรื้อถอนและย้ายมาปลูกสร้างในที่ดินแปลงใหม่อยู่ห่างจากเดิมประมาณ ๘๐ เมตร และมอบที่ดินเดิมปลูกสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนวัดหนองหมูใต้ ในสมัยพระครูจันทรธรรมคุณ เป็นเจ้าอาวาส ได้สร้างอุโบสถ และนายทองต่อ ตาปนานนท์ บริจาคที่ดินสร้างอุโบสถ จำนวน ๕ ไร่ โดยจัดงานวางศิลาฤฏษ์ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้กราบบังคมทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน ทรงประกอบพระราชพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ ทรงปลูกต้นโพธิ์ ต้นไทร และต้นพิกุล หน้าอุโบสถ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้ขอพระราชทาน พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. เพื่อพระดิษฐานหน้าบรรณอุโบสถทั้งสองด้าน และได้ประกอบพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่หน้าบรรณอุโบสถ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๑ เมตร

อาณาเขต[แก้]

อาณาเขต

 1. ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน และตำบลหนองสรวง
 2. ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน และคลองหกวาสายบน
 3. ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน และตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 4. ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน และตำบลหนองสรวง
 5. มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ ๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลที่ ๕๙๙๕, ๕๙๙๖

การบริหารและการปกครอง[แก้]

มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามมีดังนี้

 1. พระแพร พ.ศ. ๒๔๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๒
 2. พระเอี่ยม พ.ศ. ๒๔๖๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๕
 3. พระผัน พ.ศ. ๒๔๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๑
 4. พระสังข์ พ.ศ. ๒๔๗๑ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๕
 5. พระพ่วง พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๘
 6. พระชื้น พ.ศ. ๒๔๗๘ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๒
 7. พระวิบูลย์คณานุสรณ์ พ.ศ. ๒๔๘๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๔
 8. พระครูวรเขตพิศาล พ.ศ. ๒๔๘๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๑
 9. พระวิจารย์พัฒโนวาท พ.ศ.๒๔๙๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๗
 10. พระจันทรธรรมคุณ พ.ศ. ๒๕๐๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘
 11. พระวิบูลย์ธรรมขันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง ปัจจุบัน

เสนาสนะ[แก้]

ประกอบด้วย

 1. อุโบสถ กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๒๕.๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 2. หอสวดมนต์ กว้าง ๑๔.๘๕ เมตร ยาว ๒๓.๐๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 3. กุฏิสงฆ์ ด้านทิศใต้ กว้าง ๕.๙๐ เมตร ยาว ๑๔.๘๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอาคารไม้ ด้านทิศเหนือ กว้าง ๕.๙๐ เมตร ยาว ๑๔.๘๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอาคารไม้
 4. วิหาร กว้าง ๗.๓๐ เมตร ยาว ๙.๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖
 5. ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
 6. อาคารมูลนิธิฯ ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 7. ซุ้มประตูวัด ขนาดกว้าง ๑.๕๕ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓

นอกจากนี้มีหอระฆัง ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมรุ ขนาดกว้าง ๙.๑๐ เมตร ยาว ๑๖.๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐

ปูชณียวัตถุ[แก้]

มีพระประธานประจำอุโบสถปรางสมาธิ ปูชณียวัตถุอื่นๆ พระพุทธชินราชจำลอง ประดิษฐานในอุโบสถ ๑ องค์ พระพุทธรูปประดิษฐานในอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓.๓๐ ศอก ๑ องค์ พระพุทธรูปประดิษฐานในวิหาร ขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๗๔ ศอก ๑ องค์

อ้างอิง[แก้]

 1. กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 หน้า 598-600, ประวัติวัดในจังหวัดสระบุรี : กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552.