วัดหงษ์ดาราวาส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดหงษ์ดาราวาส
ชื่อสามัญวัดหงษ์ดาราวาส
ที่ตั้งหมู่ที่ 1 ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 55 นิ้ว สูง 79 นิ้ว
เจ้าอาวาสพระครูพัฒนาปัญญานุโยค
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดหงษ์ดาราวาส ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหงษา หมู่ที่ 1 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ พื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 13 ไร่ 87 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 45180

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ จดแม่น้ำแควป่าสัก
 • ทิศใต้ จดที่ดินชาวบ้าน
 • ทิศตะวันออก จดแม่น้ำแควป่าสัก
 • ทิศตะวันตก จดที่ดินชาวบ้าน[1]

ประวัติ[แก้]

วัดหงษ์ดาราวาส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2212 เดิมหมู่บ้านบริเวณนี้เป็นบ้านเรือนของชาวมอญที่อพยพเข้ามาอยู่ เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกว่าบ้านหงษา ต่อมาได้มีการสร้างวัดและเรียกนามตามหมู่บ้านว่า "วัดหงษา" สันนิษฐานว่าคงตั้งตามชื่อ "เมืองหงษาวดี" ประเทศพม่า ซึ่งเป็นบ้านเดิมของชาวมอญ ต่อมาได้เปลี่ยนนามวัดเป็น "วัดหงษ์ดาราวาส" ในปี พ.ศ. 2483 เป็นต้นมา

วัดหงษ์ดาราวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2453[2]

อาคารเสนาสนะ[แก้]

 • 1. อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. - เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2453
 • 2. ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2485 เป็นอาคาคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • 3. หอสวดมนต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2497 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • 4. กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกไม้ 1 หลัง และเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 หลัง
 • 5. วิหาร กว้าง 4.15 เมตร ยาว 6.28 เมตร สร้าง พ.ศ. 2541 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • 6. ศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. - เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • นอกจากนี้ยังมี ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง หอกลอง 1 หลัง โรงเก็บพัสดุ 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง[3]

ศาสนวัตถุ[แก้]

 • 1.พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 55 นิ้ว สูง 79 นิ้ว
 • 2. พระประธานในศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 35 นิ้ว สูง 47 นิ้วสร้างเมื่อ พ.ศ. 2426

การบริหารและการปกครอง[แก้]

ลำดับการปกครอง[แก้]

ลำดับการปกครองวัดหงษ์ดาราวาส ต.นาโฉง อ.เมือง จ.สระบุรี
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระอธิการขันธ์แก้ว เจ้าอาวาส - - ไม่ปรากฏหลักฐาน
2 พระอธิการเรือง เจ้าอาวาส - - ไม่ปรากฏหลักฐาน
3 พระอธิการปุ่น เจ้าอาวาส - - ไม่ปรากฏหลักฐาน
4 พระอธิการอ้าย เจ้าอาวาส - - ไม่ปรากฏหลักฐาน
5 พระอธิการจำรัส เจ้าอาวาส - - ไม่ปรากฏหลักฐาน
6 พระอธิการทับทิม เจ้าอาวาส - - ไม่ปรากฏหลักฐาน
7 พระอธิการโห้ เจ้าอาวาส - - ไม่ปรากฏหลักฐาน
8 พระณรงค์ - - - ไม่ปรากฏหลักฐาน
9 พระอธิการบุญเหลือ สุรจิตฺโต เจ้าอาวาส พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2548
10 พระนาวิน ฐิตเปโม - พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
11 พระอุเทน ชุติธมฺโม - พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550
12 พระสอด กิตฺติโสภโณ รก.จร พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2553
13. พระครูพัฒนาปัญญานุโยค เจ้าอาวาส พ.ศ. 2553 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2552:508.
 2. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2552:509.
 3. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2552:509.