วัดสามัคคิยาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดสามัคคิยาราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดสามัคคิยาราม, วัดเมี่ยง
ที่ตั้งตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสามัคคิยาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา ทิศใต้ติดต่อกับคลองวัดดอนมะกูด ทิศตะวันออกติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา

วัดสามัคคิยารามสร้างเมื่อ พ.ศ. 2369 เดิมมีนามว่า วัดเมี่ยง[1] ได้เปลี่ยนมาเป็น "วัดสามัคคิยาราม" เมื่อ พ.ศ. 2482 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2522[2] เขตวิสุงคามสีมากว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร ด้านการศึกษาทางวัดได้เปิดสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2470 อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 3.5 เมตร ยาว 20.5 เมตร กุฏิสงฆ์จำนวน 6 หลัง ส่วนมากเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์และศาลาการเปรียญ[3]

วัดมีเกจิอาจารย์ คือ พระครูธรรมวรญาณ (บุญธรรม ญาณวโร) พระเถราจารย์เชื้อสายรามัญ สนับสนุนโรงเรียนทุกโรงเรียนที่อยู่ในเขตปกครอง ด้วยทุนทรัพย์ที่ชาวบ้านในย่านนั้นให้การบริจาคไว้ ซึ่งท่านได้จัดตั้งกองทุนเอาไว้ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสได้รับการศึกษา รวมทั้งพระภิกษุสามเณร ที่ขาดแคลน ริเริ่มการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุที่ชำรุดทรุดโทรมภายในวัดให้กลับคืน สู่สภาพสมบูรณ์ ท่านจัดสร้างวัตถุมงคลจัดทำออกมาหลายครั้ง หลายรุ่นที่โดดเด่น อาทิ เหรียญโสฬสยันต์มอญ[4]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  • พระอธิการเป๊ด
  • พระอธิการสุดใจ สุทฺธวาโส
  • พระครูวิศาลปริยัติคุณ
  • พระครูธรรมวรญาณ (บุญธรรม ญาณวโร)

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดสามัคคิยาราม (วัดเมี่ยง) ต.คลองควาย อ.สามโคก ปทุมธานี". ทัวร์วัดไทย.
  2. "วัดสามัคคิยาราม". พระสังฆาธิการ.
  3. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ.
  4. "หลวงปู่บุญธรรม ญาณวโร พระเกจิรามัญแห่งสามโคก". ข่าวสด.