วัดสระเก้าห้อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดสระเก้าห้อง
Map
ที่ตั้งตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสระเก้าห้อง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่ดินของวัดมีจำนวน 13 ไร่ 1 งาน 4.2 ตารางวา

บริเวณที่ตั้งวัดเป็นชุมชนสมัยสุโขทัย-อยุธยาในลุ่มน้ำแควน้อยทางทิศเหนือเมืองพิษณุโลกซึ่งแควน้อยไหลมาจากอำเภอนครไทย ผ่านอำเภอวัดโบสถ์และสระแก้วห้อง ชุมชนดังกล่าวอยู่รั่วมกันในสมัยสุโขทัย-อยุธยา พบที่เขตอำเภอนครไทยอำเภอวัดโบสถ์และอำเภอเมืองพิษณุโลกพบกลุ่มโบราณสถานร่วมสมัยกัน ที่วัดสระเก้าห้องมีวิหารและเจดีย์ กำแพงแก้ว สระน้ำโบราณ และเนินโบราณสถาน ซึ่งมีสภาพเป็นวัดร้าง[1]

ในการประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ยกวัดสระเก้าห้อง (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุ อยู่จำพรรษา ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564[2] อาคารเสนาสนะที่สร้างแล้ว ได้แก่ กุฏิสงฆ์ 5 หลัง ศาลาการเปรียญ ศาลาอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน ศาลาคู่ฌาปนสถาน โรงครัว และห้องน้ำ 3 หลัง 10 ห้อง[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดสระเก้าห้อง". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.
  2. "วัดสระเก้าห้อง". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "การขอยก วัดสระเก้าห้อง (ร้าง) จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา". มติมหาเถรสมาคม.