วัดศรีสว่างโคกสะอาด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดศรีสว่างโคกสะอาด
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย
นิกายเถรวาท มหานิกาย
พระประธานพระพุทธชินราช(จำลอง ภายในพระอุโบสถ) พระพุทธประทีป (ปางมารวิชัย) ภายในศาลาการเปรีญ
เวลาทำการทุกวัน
จุดสนใจพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ
การถ่ายภาพอนุญาต ยกเว้นห้ามถ่ายรูปพระพุทธประทีป เกิน 5 รูป/ห้ามเปิดแฟล็ต และห้ามถ่ายวิดีโอองค์พระ เกิน 20 นาที

วัดศรีสว่างโคกสะอาด ตั้งอยู่เลขที่ 64 หมู่ 5 บ้านโคกสะอาด ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 4 อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 3 เส้น 1 วา จดถนนเข้าหมู่บ้าน ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 5 วา จดที่นาของนายเป้า ชัยช่วย ถวายที่ดิน ทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น 1 วา จดที่นาของนางหัด มะลิซ้อน ทิศตะวันตกประมาณ 2 เส้น 7 วา จดถนนใหญ่ เดิมชื่อ สำนังสงฆ์บ้านโคกสะอาด วัดสว่างโคกสะอาด อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถกว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2464 โดยมีพระราชวรกวิน(ต่อมาเลื่อนสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระมหารัชศรีราชมหาจารย์) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์รูปแรก และนายเสน จิตรดี และนายบุดศรี รักษาสัตย์ ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร

รายนามเจ้าอาวาส(เท่าที่ทราบ)[แก้]

  • 1. พระอาจารย์คำมี พ.ศ.2464 - 2476
  • 2. พระอาจารย์สุข ภาสิริ พ.ศ.2476 – 2478
  • 3. พระพรหมมี สิริจนฺโท พ.ศ.2478 – 2480
  • 4. พระอาจารย์ทน นวโก พ.ศ.2480 – 2489
  • 5. พระอาจารย์น้อย พ.ศ.2489 – 2503
  • 6. พระอาจารย์ใหญ่ คำ ชินปุตโต พ.ศ.2503 – 2512
  • 7. พระอธิการ บุญทอง ยโสธโร พ.ศ.2512-2530
  • 8. พระครูประชากรพิพัฒน์(ย้ายไป วัดประชาไทย อำเภอเสิงสางเจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์) พ.ศ.2530 – 2534
  • 9. พระครูประทีปธรรมวงศ์(เจ้าคณะอำเภอสนม) พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน
  • การศึกษาภายในวัด มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2520

ทั้งนี้ วัดศรีสว่างโคกสะอาด ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ หลายเลข2333 ฝั่งขวามือ