วัดศรีราษฎร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดศรีราษฎร์
แผนที่
ชื่อสามัญวัดศรีราษฎร์, วัดเทราษฎร์, วัดเทลาด, วัดเขราช
ที่ตั้งเลขที่ 16 หมู่ที่ 8 ซอยบางเลน ซอย 8 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดศรีราษฎร์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8 บ้านบางศรีราษฎร์ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สภาพวัดเป็นที่ลุ่ม ด้านทิศเหนือติดคลองศรีราษฎร์ ด้านทิศตะวันตกติดคลองอ้อมนนท์[1]

ประวัติ[แก้]

วัดศรีราษฎร์สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2350 ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2361 เดิมชื่อ วัดเทราษฎร์ บ้างเขียนว่า วัดเทลาด เพราะตั้งอยู่ริมบนพื้นที่ลุ่มที่ลาดลงสู่คลองอ้อมนนท์ ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ดอนซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดศรีราษฎร์" ปรากฏชื่อบนแผนที่เก่าในปี พ.ศ. 2475 ว่า วัดเขราช[2]

อาคารเสนาสนะ[แก้]

อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2360 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีฐานตัวอาคารหลักเป็นฐานปัทม์ ส่วนฐานเฉลียงเป็นฐานเขียงเรียบ หลังคาเป็นทรงจั่วแบบมีไขรา ซ้อน 2 ชั้น และมีพาไลด้านหน้า หลังคาซ้อน 2 ตับ หน้าบันรูปธรรมจักรล้อมกรอบด้วยลายกระหนก[3] ภายในประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2542 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยชั้นเดียว ประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532 หอสวดมนต์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วิหารสร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศลสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดศรีราษฎร์". เทศบาลตำบลบางเลน.
  2. โรจน์ คุณเอนก. สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมบริเวณลัดแม่น้ำจังหวัดนนทบุรี. หน้า 127.
  3. ปัทมา เจริญกรกิจ. "พระอุโบสถและพระวิหารสมัยอยุธยาตอนปลาย - รัตนโกสินทร์ตอนต้น ในพื้นที่คลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี" (PDF). มหาวิทยาลัยศิลปากร. p. 114.
  4. "วัดศรีราษฎร์". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.