ข้ามไปเนื้อหา

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสถิติธรรมานุศาสก์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 9 แปลง เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา ลักษณะที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่ลาบลุ่ม ทิศตะวันออกจดหมู่บ้านคลองต่อและถนนสุขุมวิท ด้วนทิศตะวันตกและทิศเหนือจดโรงงานอุตสาหกรรมและโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ด้านทิศใต้จดชายทะเลปากอ่าวไทย ด้านในวัดติดทะเลมีสะพานไม้ทอดยาวออกไปยังศาลากลางทะเล

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2508โดยนายบุญช่วย ดาวกระจ่าง เป็นผู้ขออนุญาตในการสร้างวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร นอกจากนี้วัดได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาล สอนระดับประถมศึกษาในที่ดิน 8 ไร่ สถานีอนามัยเนื้อที่ 2 ไร่ จัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล และที่ทำการเพื่อสาธารณะอื่น ๆ[1]

อาคารเสนาสนะในวัดได้แก่ ศาลาการเปรียญ 1 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล 2 หลัง กุฏิสงฆ์ 11 หลัง โรงครัว 1 หลัง หอฉัน 1 หลัง ปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ หลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปที่ปูนขาว ซึ่งเจ้าหน้าที่การท่าเรือขุดลอกสันดอนและค้นพบจึงได้นำมาถวายไว้ ไม่ปรากฏปีที่นำมาถวายไว้แน่ชัด[2] พระพุทธรูปไม้ (พระบัวเข็ม) พระพุทธรูปปางประทานพร

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  • พระครูสิริปัญโญภาส พ.ศ. 2505–2516
  • พระครูสิริจันทวิมล พ.ศ. 2516–2533
  • พระครูสถิติธรรมานุศาสก์ พ.ศ. 2534–ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์". เทศบาลตำบลบางปู.
  2. "วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.