ข้ามไปเนื้อหา

วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
แผนที่
ที่ตั้งตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีพระสรยุทธ ชยปัญโญ เป็นเจ้าอาวาส[1]

วัดพระบรมธาตุดอยผาส้มตั้งวัดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555[2]

วัดตั้งอยู่บริเวณดอยผาส้ม เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ในอำเภอสะเมิงมาช้านานแล้ว เมื่อครูบาศรีวิชัยได้จาริกมาที่สะเมิง ท่านได้ร่วมกับครูบาอุปาระ สร้างพระสถูปใหม่ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2548 พระพุทธพจนวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะสงฆ์มาร่วมกันบูรณะพระสถูปนี้ โดยได้รับแรงศรัทธาจากชาวบ้านบ้านนอมลอง อังคาย และยั้งเมิน ได้สร้างพระมณฑปจตุรมุขครอบพระสถูป น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษาในปี พ.ศ. 2550 โดยมีพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบนยอดมณฑป เมื่อ พ.ศ. 2549[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม" (PDF).
  2. "วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "โฮม สคูล 'ดอยผาส้ม' จากสงฆ์สู่ต้นทางการศึกษาภาคชนบทแนวใหม่". ผู้จัดการออนไลน์.