วัดฝั่งคลอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดฝั่งคลอง
Map
ชื่อสามัญวัดฝั่งคลอง, วัดฮิมคลอง
ที่ตั้งตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดฝั่งคลอง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พื้นที่ที่ตั้งวัด 5 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ แปลง 33 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา ปัจจุบัน พระครูวิริยานุโยค (สมบัติ บุญประเสริฐ) เป็นเจ้าอาวาส

วัดฝั่งคลอง เดิมเรียกกันว่า วัดฮิมคลอง ซึ่งเป็นสำเนียงไทยพวน เพราะตั้งอยู่ริมคลองท่าแดง ผู้สร้างวัดมาจากชาวบ้าน 12 ครัวเรือน ที่แยกออกมาจากบ้านท่าแดง แล้วอพยพมาตั้งบ้านเรือนขึ้นชื่อบ้านฝั่งคลอง และได้สร้างวัดโดยมีพระอาจารย์อุนกับพระอาจารย์สิม เป็นหัวหน้าจัดสร้าง และเรียกวัดที่สร้างขึ้นใหม่นี้ว่า "วัดฝั่งคลอง" ตามชื่อหมู่บ้าน[1] สร้างเมื่อ 13 เมษายน พ.ศ. 2400 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2478 พระครูวิริยานุโยค (เพียร พีระพันธุ์) เป็นเจ้าอาวาสและโองการศึกษาอำเภอ ได้สร้างโรงเรียน (วัฒนาคมวิทยา) วัดฝั่งคลอง เป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกของอำเภอปากพลี[2]

อาคารกุฏิสงฆ์ชั้นล่าง เป็นพิพิธภัณฑ์ไทยพวน จัดแสดงนิทรรศการสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่ชาวไทยพวนเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร[3] จัดแสดงนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชุนไทยพวนในอำเภอปากพลี[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดฝั่งคลอง-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง จ.นครนายก". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
  2. "วัดฝั่งคลอง". ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง.
  3. "เสน่ห์วิถีไทยพวนวัดฝั่งคลอง นครนายก". สยามรัฐ.
  4. "พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนพื้นบ้านวัดฝั่งคลอง (ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง)". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.