วัดป่าอรัญญวิเวก (จังหวัดเชียงราย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดป่าอรัญญวิเวก
ชื่อสามัญวัดป่าอรัญญวิเวก, วัดป่าลัน
ที่ตั้งตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
เจ้าอาวาสหลวงพ่อทวี จิตฺตคุตฺโต
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดป่าอรัญญวิเวก เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย วัดมีเกจิอาจารย์ ได้แก่ หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ และหลวงพ่อทวี จิตฺตคุตฺโต

วัดป่าอรัญญวิเวก หรือเดิมชื่อ วัดป่าลัน[1] ตั้งวัดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555[2] แต่เดิมมีพระสงฆ์หลายรูปเข้ามาจำพรรษา จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2528 หลวงพ่อทวี จิตฺตคุตฺโต เข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าลันแห่งนี้และได้บูรณะซ่อมแซม ได้สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ 9 มงคล เหนือสุดสยาม ตามนิมิตลิขิตเทวดาซึ่งประกอบด้วยเจดีย์องค์ใหญ่ 1 องค์ เจดีย์บริวาร 8 องค์ โดยเจดีย์องค์ใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เมตร สูง 19 เมตร เจดีย์องค์เล็ก 8 องค์ แต่ละองค์เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร สูง 9 เมตร อุโบสถมีงานฉลองปิดทองฝังลูกนิมิตระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม พ.ศ. 2558[3]

วัดยังได้รับรางวัลชนะเลิศการรักษาป่าไม้ดีเด่นของจังหวัดเชียงราย ภายในวัดมีธารน้ำตกบริเวณเชิงเขาในวัด แต่น้ำตกจะมีเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดป่าอรัญญวิเวก". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "วัดป่าอรัญญวิเวก". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "วัดป่าลัน ดินแดนกำเนิดพระอริยสงฆ์ นมัสการองค์เจดีย์ 9 มงคลเหนือสุดสยาม".