วัดปทุมวดีราชวราราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สมเด็จพระอภิสิริสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี (บัวร์ กรี) สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายธรรมยุติกนิกายองค์ปัจจุบัน จำพรรษา ณ วัดปทุมวดีราชวราราม กรุงพนมเปญ

วัดปทุมวดีราชวราราม หรือในภาษาเขมรเรียกว่าวัดโบตุมโวเด็ย ชื่อเดิมของวัดนี้คือวัดขปวบตายอง เป็นวัดที่ประทับของสังฆนายกฝ่ายธรรมยุติกนิกายของกัมพูชา วัดนี้เป็นวัดเก่าสร้างขึ้นในสมัยพระบรมราชา (เจ้าพระยาญาติ) โดยเรียกในสมัยนั้นว่าวัดขปวบตายอง จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์ ย้ายเมืองหลวงมาที่พนมเปญอีกครั้ง ได้นิมนต์สมเด็จพระสุคนธาธิบดี (ปาน) คณะธรรมยุติกนิกายจากวัดศาลาคูหรือวัดอ็อมปึลเบ็ยมาประทับที่วัดนี้ ซึ่งในขณะนั้น วัดนี้เป็นวัดร้าง พระนโรดมให้มีการบูรณะขึ้นใหม่ และได้ปลูกบัวไว้ในคูของวัดถึง 3 มุม และพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดปทุมวดีราชวราราม

วัดวัดปทุมวดีราชวรารามได้กลาเป็นศูนย์กลางการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ที่ได้ถูกรื้อฟื้นกลับเข้ามาอีกครั้งใน พ.ศ. 2535 พร้อมกับการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์ของพระบาท นโรดม สีหนุ พร้อมกับการเลือกตั้งโดยองค์การสหประชาชาติในปีเดียวกันนี้ ปัจจุบัน มีสมเด็จพระอภิสิริสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี (บัวร์ กรี) เป็นสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และเป็นเจ้าอาวาสที่ปทุมวดีราชวราราม

อ้างอิง[แก้]

ศานติ ภักดีคำ. เขมรสมัยหลังพระนคร. กทม. มติชน. 2556 หน้า 166 - 169