วัดบ้านโดน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดบ้านโดน
ที่ตั้งตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูถาวรธรรมกิจ (ทวี ถาวโร)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบ้านโดน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

วัดบ้านโดนสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2125 เดิมมีนามตามชื่อบ้าน ซึ่งหมู่บ้านนี้มีต้นไม้ชนิดหนึ่งมาก ชาวบ้านเรียกต้นกระโดน จึงนิยมเรียกชื่อบ้านว่า บ้านโดน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2225 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 17 เมตร ยาว 26 เมตร ปัจจุบันมีพระครูถาวรธรรมกิจ (ทวี ถาวโร) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส[1]

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ ก่ออิฐถือปูน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 กว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2497 หอสวดมนต์สร้างด้วยไม้ กว้าง 10 เมตร ยาว 15.50 เมตร กุฏิสงฆ์จำนวน 4 หลัง เป็นอาคารไม้ 4 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 และหอระฆัง ปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระประธานในอุโบสถ ปางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 43 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 พร้อมอัครสาวก[2] และพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 36 นิ้ว[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดบ้านโดน". พระสังฆาธิการ.
  2. "วัดบ้านโดน". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.
  3. "วัดบ้านโดน". แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.