ข้ามไปเนื้อหา

วัดบ้านหงาว (จังหวัดระนอง)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดบ้านหงาว
แผนที่
ที่ตั้งตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระประธานพระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีรณังค์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบ้านหงาว เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

วัดบ้านหงาวตั้งเป็นสำนักสงฆ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 โดยในปีนั้นมีมีพระธุดงค์จากจังหวัดปัตตานี มีชื่อว่า หลวงพ่อเขียด มาปักกรดโปรดสัตว์อยู่ที่บริเวณสถานีอนามัยตำบลหงาวในปัจจุบัน เนื่องจากตำบลหงาวไม่มีวัดมาก่อน ชาวบ้านมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามาก เมื่อมีพระธุดงค์มาปักกรดโปรดสัตว์ จึงพากันไปนมัสการทำบุญฟังธรรมกันมาก จนเมื่อคุณแม่ลำไย สกุลสิงห์ คหบดีในตำบลหงาว อุทิศที่ดินจำนวน 2 ไร่ สร้างเป็นที่พักสงฆ์

ต่อมาที่พักสงฆ์บ้านหงาวได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสำนักสงฆ์สาขาวัดอุปนันทาราม มีพระครูสมุห์นิคม อรุโณ มาอยู่เป็นเจ้าสำนัก จึงมีการพัฒนาและก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น กุฏิพระสงฆ์ หอฉัน ศาลาการเปรียญ เป็นต้น ต่อมามีที่ดินเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 22 ไร่ เศษ ดังปัจจุบัน และยกฐานะเป็น "วัดบ้านหงาว" มีพระอธิการน้อม จนฺทสโร เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557[1]

อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ 2 ชั้น กว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร รอบอุโบสถเทคอนกรีตเป็นลานกว้างมีลูกกรงล้อมรอบ ในแต่ละมุมทั้ง 4 ด้าน มีอาคารจัตุรมุขกว้าง มีบันไดขึ้นลงรอบทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก ด้านล่างของอุโบสถเป็นห้องโถงใช้สำหรับการประชุมสัมมนา ภายในประดิษฐานพระประธาน มีนามว่า หลวงพ่อดีบุก หรือ พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีรณังค์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทำจากแร่ดีบุก[2] นอกจากนั้นวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งมีการรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยต่าง ๆ เครื่องมือในการร่อนแร่ ครกบดหิน และเงินตราสมัยต่าง ๆ[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดบ้านหงาว". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "วัดบ้านหงาว". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).
  3. "วัดบ้านหงาว". สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง.