วัดบางนา (จังหวัดนนทบุรี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดบางนา
แผนที่
ชื่อสามัญวัดบางนา, วัดป่าบางนา
ที่ตั้งเลขที่ 128 หมู่ที่ 6 ซอยไทรม้า ซอย 11 ถนนบ้านไทรม้า ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูศรีนนทปรีชา (อานนท์ จนฺทวํโส)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบางนา เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 บ้านบางประดู่ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วัดบางนาเดิมเป็นวัดร้าง มีเนื้อที่ตามโฉนด 23 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา ออกเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ร.ศ. 129 (สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) จนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2523 มีพระภิกษุจำนวน 5 รูปมาจำพรรษา และได้ร่วมกับสาธุชนบูรณะวัด ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 กรมการศาสนาได้ประกาศยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ได้นามว่า "วัดบางนา" วัดเริ่มสร้างอุโบสถเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2545

อาคารและเสนาสนะได้แก่ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2544 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยชั้นเดียว ภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางพิชิตมาร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารไม้ อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และวิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก[1] นอกจากนั้นบริเวณประตูหน้าวัดยังประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะเป็นพระบรมรูปประทับยืน ฉลองพระองค์จอมทัพเต็มยศ พระหัตถ์ซ้ายทรงกระบี่ ขนาดเท่าพระองค์จริง หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดบางนา". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.[ลิงก์เสีย]
  2. "พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วัดบางนา)". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.[ลิงก์เสีย]