ข้ามไปเนื้อหา

วัดน้อยสุวรรณาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดน้อยสุวรรณาราม
แผนที่
ที่ตั้งตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสุวรรณสิทธิธาดา (วีระสิทธิ์ ป.ธ.4)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดน้อยสุวรรณาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา

วัดน้อยสุวรรณารามได้รับอนุญาตให้สร้างวัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2515 โดยมีนางน้อย สายพานทอง เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัด ได้ประกาศเป็นวัดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ได้ตั้งวัดตามชื่อผู้ถวายที่ดินว่า "วัดน้อยสุวรรณาราม" ได้พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2518[1] เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2514 และแผนกบาลี ในปี พ.ศ. 2548

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถกว้าง 6.50 เมตร ยาว 26.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 ศาลาการเปรียญกว้าง 8.50 เมตร ยาว 48.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531 เป็นอาคารทรงไทยสองชั้น กุฏิสงฆ์จำนวน 13 หลัง ซึ่งเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 9 หลัง และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 หลัง วิหาร กว้าง 10.27 เมตร ยาว 19.11 เมตร ศาลาบำเพ็ญกุศลจำนวน 3 หลัง และหอระฆัง 1 หลัง[2]

อ้างอิง

[แก้]
  1. "วัดน้อยสุวรรณาราม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "วัดน้อยสุวรรณาราม". กศน.ตำบลแพรกษาใหม่.