วัดทุ่งเศรษฐี (อุตรดิตถ์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดทุ่งเศรษฐี (อุตรดิตถ์)
วัดทุ่งเศรษฐี(บึงกะโล่)3.JPG
เมรุวัดทุ่งเศรษฐี
ศาสนสถานที่โดดเด่นที่สุดภายในวัด
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ วัดห้วยบง
ที่ตั้ง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประเภท วัดราษฎร์
นิกาย เถรวาท มหานิกาย
เจ้าอาวาส พระอธิการทองดี ฐิติสมฺปนฺโน

วัดทุ่งเศรษฐี หรือ วัดห้วยบง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากตัวอำเภอ 12 กิโลเมตร มีชื่อเดิมว่า "วัดห้วยบง" วัดทุ่งเศรษฐี มีฐานะเป็นวัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (ยังไม่มีอุโบสถ) สังกัดสังกัดการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 4 ตัววัดมีความร่มรื่นและเงียบสงบ วัดนี้ตั้งอยู่ริมบึงทุ่งกะโล่ แหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ จากตัววัดสามารถมองเห็นทัศนียของบึงทุ่งกะโล่ได้ชัดเจน

สภาพวัด[แก้]

ภาพศาลาการเปรียญวัดทุ่งเศรษฐีหลังเก่าจากเอกสารเก่าของวัด

วัดทุ่งเศรษฐี เดิมชื่อ วัดห้วยบง มีฐานะเป็นวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 (ไม่มีวิสุงคามสีมา) มีพื้นที่ 49 ไร่เศษ มีศาสนสถาน - ถาวรวัตถุอยู่ประปรายกระจายไปตามป่าภายในอาณาบริเวณวัด ตัววัดตั้งอยู่ริมบึงทุ่งกะโล่ แหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีบรรยากาศที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

ประวัติวัด[แก้]


รายนามเจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี[แก้]

ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 ถึงปัจจุบัน

ลำดับเจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี เท่าที่มีหลักฐานสืบค้นได้
รายชื่อ ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1. พระอธิการบาง ไม่ทราบฉายา เจ้าอาวาส พ.ศ. 2502 - 2507
2. พระอธิการดิน ยสิโก เจ้าอาวาส พ.ศ. 2508 - 2517
3. หลวงพ่อพีระ ไม่ทราบฉายา เจ้าอาวาส พ.ศ. 2518 - 2519
4. พระอธิการอุทิศ กนฺตสีโล เจ้าอาวาส พ.ศ. 2520 - 2541
5. พระอธิการพยัคเทพ รตนนนฺโท เจ้าอาวาส พ.ศ. 2542 - 2546
6. พระอธิการทองดี ฐิติสมฺปนฺโน เจ้าอาวาส พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
*หมายเหตุ: พระที่รักษาวัดก่อนหน้านั้นไม่อาจทราบชื่อได้

พระภิกษุสงฆ์จำพรรษา[แก้]

พระสังฆาธิการ[แก้]

ชื่อ ตำแหน่ง ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ปีดำรงตำแหน่ง
พระอธิการทองดี ฐิติสมฺปนฺโน (คืนประคอง) เจ้าอาวาส (จร.) - พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน

จำนวนพระภิกษุสามเณรจำพรรษา[แก้]

ปัจจุบันวัดทุ่งเศรษฐีมีพระภิกษุจำนวน 3 รูป สามเณร 1 รูป รวม 4 รูป

รายนามพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาปี พ.ศ. ๒๕๕๐[แก้]

เรียงตามลำดับพรรษา

ชื่อ ฉายา นามสกุล พรรษา วุฒิ หมายเหตุ
พระอธิการทองดี ฐิติสมฺปนฺโน คืนประคอง ๑๑ น.ธ.เอก * เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี,
* เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดทุ่งเศรษฐี,
* ครูสอนพระปริยัติธรรม,
* คู่สวดกรรมวาจาจารย์
พระพีรพล อภินนฺโท ประสิทธิคำ น.ธ.เอก * ครูสอนพระปริยัติธรรม,
* คู่สวดกรรมวาจาจารย์
พระสุพจน์ ธมฺมวโร ตุ่นสายบู่ น.ธ.โท * ครูสอนพระปริยัติธรรม
สามเณรบรรหยัด - ตันจ่าง - - -

ไวยาวัจกร[แก้]

ปัจจุบันวัดคุ้งตะเภามีไวยาวัจกร 2 ท่านคือ

นายแจ้ว บุญมาก แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน

ส.อบต.เสน่ห์ ตันจ่าง แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน


อาณาเขตที่ตั้งวัด[แก้]

วัดทุ่งเศรษฐีมีพื้นที่ทั้งหมด 49 ไร่

  • ทิศเหนือ จดสระน้ำสาธารณะบ้านห้วยบง
  • ทิศใต้ จดโรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี
  • ทิศตะวันออก จดป่าชุมชนบ้านห้วยบง
  • ทิศตะวันตก จดบึงทุ่งกะโล่


ศาสนสถาน-ถาวรวัตถุ[แก้]


ข้อมูลจำเพาะ[แก้]

ได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างวัด ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑

อ้างอิง[แก้]

  • พระอธิการทองดี ฐิติสมฺปนฺโน . เอกสาร . อุตรดิตถ์ : วัดทุ่งเศรษฐี, ๒๕๕๐. (อัดสำเนา)