โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี

โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี เป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้านห้วยบง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี เดิมชื่อว่า โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐีราษฎร์ศรัทธาธรรม เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2510 โดยอาศัยเงินบริจาคของราษฎรในการเริ่มต้นจัดสร้างอาคารเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐีเปิดทำการสอนเป็น 2 ระดับชั้น คือระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มี นายสมชาย รอดเกลี้ยง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐีคนปัจจุบัน

(โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2541) [1]

ที่ตั้ง[แก้]

โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) มีเนื้อที่ 10 ไร่ 77.2 ตารางวา โรงเรียนระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบ เหมาะกับการทำนา ทำไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้

  • ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านเขาตอง ตำบลหาดกรวด
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านไผ่ใหญ่ ตำบลหาดกรวด

ประวัติ[แก้]

แรกก่อตั้ง[แก้]

โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2510 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม จากงบประมาณบริจาคของราษฎร ตั้งอยู่บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้บริเวณบึงกะโล่และบ้านเรือนราษฎร

เมื่อแรกก่อตั้ง อาคารเรียนของโรงเรียนทำด้วยเสาไม้แกนมุงหลังคาด้วยหญ้าคา ซึ้งอาคารหลังแรกนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของโรงเรียน มี นายสอาด พรหมน้อย เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน มีครูเทำการสอนในปีแรกก่อตั้งโรงเรียนจำนวน 2 คน

นามโรงเรียน[แก้]

ศาลาการเปรียญวัดทุ่งเศรษฐีหลังเก่า สังเกตป้ายศาลาระบุมีคำว่า “ราษฎร์ศรัทธาธรรม” เป็นสร้อยนามวัด ซึ่งต่อมาวัดได้ตัดสร้อยนี้ออก โรงเรียนซึ่งใช้นามวัดเป็นชื่อโรงเรียนจึงต้องตัดสร้อยนามนี้ออกเช่นกัน

โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี เมื่อแรกก่อตั้ง ได้มีการตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐีราษฎร์ศรัทธาธรรม” ภายหลัง วัดทุ่งเศรษฐีราษฎร์ศรัทธาธรรม ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ วัดทุ่งเศรษฐี โรงเรียนจึงได้ตัดคำว่า “ราษฎร์ศรัทธาธรรม” ออก เหลือเพียงชื่อ “โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี” ตามชื่อวัดประจำหมู่บ้าน ซึ่งได้ทอนคำว่า “ราษฎร์ศรัทธาธรรม” ออกดังกล่าว

พัฒนาการของโรงเรียนจากอดีตถึงปัจจุบัน[แก้]

โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี เมื่อเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เปิดสอนเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ในปี พ.ศ. 2513 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้อนุมัติเงินงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. จำนวน 3 ห้องเรียน งบประมาณทั้งสิ้น 90,000 บาท จึงได้ย้ายเข้ามาเรียนที่อาคารหลังใหม่เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 นายสอาด พรหมน้อย ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนสวนหลวง และได้แต่งตั้งให้ นายสวัสดิ์ กั้นเกตุ ทำหน้าที่รักษาการแทนครูใหญ่

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 นายวิยุทธ ขอบคุณ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ย้ายไปเป็นครูสอนที่โรงเรียนวัดวังหมู

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 นายเนี่ยม วิเทศน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ต่อมานายเนี่ยม วิเทศน์ ขอลดตำแหน่งมาเป็นครูผู้สอนที่โรงเรียนวังกะพี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2521 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2521 นายประจิต จิตติธาดา จึงได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐีแทน

ในปี พ.ศ. 2523 ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีก 3 ห้องเรียน เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2524

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2525 นายประจิต จิตติธาดา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนมิตรภาพที่ 39 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 นายสวัสดิ์ กั้นเกตุ จึงย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐีแทน

ปี พ.ศ. 2525 ได้รับอนุมัติต่อเติมอาคารเรียน อีก 1 ห้อง โดยต่อไปทางตะวันตกของโรงเรียน เริ่มสร้างวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2525 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2525

ปี พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 202/26 ขนาด 2 x 12 ราคา 189,900 บาท เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 และได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2527

ปี พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลสร้างถังน้ำประปาแบบ ค.5 ด้วยงบประมาณ 45,000 บาท ดำเนินการสร้างเสร็จเดือน มิถุนายน 2527

ปี พ.ศ. 2529 สภาตำบลอนุมัติงบประมาณขุดสระปลา ขนาด 60 x 40 เมตร ราคา 60,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2530

ปี พ.ศ. 2534 นายสวัสดิ์ กั้นเกตุ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านดงช้างดี นายฤทธิชัย เลี้ยงประเสริฐ จึงได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐีแทน

ปี พ.ศ. 2535 ชุมชนเกิดภาวะฝนแล้ง ทิ้งช่วงระยะยาว ทำให้ราษฎรในชุมชนต้องประสบปัญหาฝนแล้ง ทำให้ได้รับผลผลิตทางการเกษตรต่ำกว่าที่เคตยได้รับ ดังนั้นราษฎรหนุ่ม-สาวจึงได้พากันไปทำงานตามหัวเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพ ฯ และอีกหลายจังหวัด ทำให้โรงเรียนต้องรับภาระรับผิดชอบนักเรียน เพราะชุมชนมีแต่คนชรากับเด็กนักเรียน ซึ่งคนชราไม่สามารถที่จะดูแลบุตรหลานได้อย่างทั่วถึง ทำให้นักเรียนต้องเจ็บป่วยบ่อย จึงทำให้นักเรียนต้องขาดเรียนติดต่อกันหลายวัน เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2534 นายฤทธิชัย เลี้ยงประเสริฐ ได้เสียชีวิตลง จึงได้แต่งตั้งให้นายบุญธรรม โพธิ์หิรัญ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2535 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2535

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2535 นายวินิตย์ เถื่อนทิม ครูใหญ่โรงเรียนวัดผาจักร ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 นายสุวิทย์ อ่อนทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี

ปี พ.ศ. 2541 นายสุวิทย์ อ่อนทอง ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ. 2543 นายสวิทย์ อ่อนทอง ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปี พ.ศ. 2550 นายสมชาย รอดเกลี้ยง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐีจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายนามผู้บริหาร[แก้]

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ผู้บริหารโรงเรียน วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายสะอาด พรหมน้อย 1 มิถุนายน 2510 - 16 กรกฎาคม 2514
2. นายวิยุทธ ขอบคุณ 1 กรกฎาคม 2515 - 1 กรกฎาคม 2517
3. นายเนี่ยม วิเทศน์ 1 กรกฎาคม 2517 - 1 มกราคม 2521
4. นายประจิต จิติธาดา 27 มกราคม 2521 - 6 ตุลาคม 2524
5. นายสวัสดิ์ กั้นเกตุ 15 พฤษภาคม 2525 - 17 พฤษภาคม 2534
6. นายฤทธิชัย เลี้ยงประเสริฐ 17 พฤษภาคม 2534 - 4 มกราคม 2535
7. นายวินิตย์ เถื่อนทิม 1 มิถุนายน 2535 - 2 พฤษภาคม 2536
8. นายสุวิทย์ อ่อนทอง 29 กรกฎาคม 2536 - 31 ธันวาคม 2549
9. นายสมชาย รอดเกลี้ยง 30 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน

สีประจำโรงเรียน[แก้]

  • สีชมพู


อาคารสถานที่[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. กลุ่มอำนวยการงานพัฒนาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี. (2550). ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ประจำปีการศึกษา 2550. อุตรดิตถ์ : โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี. อัดสำเนา.

ดูเพิ่ม[แก้]