วัดชนะสงสารพิทยาธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดชนะสงสารพิทยาธร
Map
ชื่อสามัญวัดชนะสงสารพิทยาธร, วัดชนะสงสาร, วัดสงสาร
ที่ตั้งตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อโตศรีอริยชนะสงสาร
เจ้าอาวาสพระครูฉันท์พิทักษ์ (ฉลวย)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดชนะสงสารพิทยาธร เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 99 ตารางวา[1] ปัจจุบันมีพระครูฉันท์พิทักษ์ (ฉลวย) เป็นเจ้าอาวาส

วัดชนะสงสารพิทยาธร หรือ วัดชนะสงสาร ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2365 แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดสงสาร เดิมบริเวณที่สร้างวัดเป็นที่ดินของอุบาสิกาสร้อย ซึ่งศรัทธาต่อพระธุดงค์ที่ได้จาริกมาปลักกลดในบริเวณนั้นจึงได้ออกปากถวายที่ดินแก่พระธุดงค์รูปนั้น แต่พระธุดงค์จะต้องจาริกไปที่อื่น จึงได้ถวายที่ดินแปลงนี้กับวัดปากคลอง ต่อมาวัดปากคลองได้ย้ายวัดมาตั้งใหม่ในบริเวณนี้ โดยได้สร้างเสนาสนะ กุฎิ ที่พักสงฆ์ โดยสร้างจากไม้มุงหลังคาด้วยจาก ชาวบ้านผ่านไปมาก็ออกปากบอกว่าวัดนี้น่าสงสาร จึงเรียกกันติดปากว่า "วัดสงสาร" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสทางชลมารคได้เสด็จผ่านมา และได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า "วัดชนะสงสารพิทยาธร" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2369[2]

ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัด คือ พระประธานในอุโบสถ นามว่า หลวงพ่อโตศรีอริยชนะสงสาร

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดชนะสงสารพิทยาธร". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "วัดชนะสงสารพิทยาธร". แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.