วัดคูหา (จังหวัดสงขลา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดคูหา
ที่ตั้งตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดคูหา เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา

วัดคูหาสร้างเมื่อ พ.ศ. 2300 โดยมีพระคงแก้วได้รับนิมนต์จากชาวบ้านให้มาดำเนินการสร้างวัดนี้ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2325 เป็นวัดสำคัญของของอำเภอสะบ้าย้อยมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ศาลาการเปรียญหลังเก่าซึ่งได้รื้อถอนไปแล้วปรากฏประวัติการบูรณปฏิสังขรณ์เป็นข้อความบริเวณคอสองว่า "โรงอุโบสถนี้... พระสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลายได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ใน พ.ศ. 2454"[1]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ เป็นอุโบสถฝาผนังทึบ ฝีมือช่างท้องถิ่นภาคใต้อุโบสถหันหน้าไปทางทิศใต้ สูงราว 5 ศอก กว้างราว 4 วา ยาวราว 6 วา มุงกระเบื้องไทย มีพระประธานก่อด้วยปูนขาว หน้าตักกว้าง 2 ศอก สภาพเดิมของอุโบสถเป็นโครงสร้างไม้และปูน โครงสร้างหลังคาเป็นหลังคาไม้ พื้นปูด้วยกระเบื้องดินเผา อุโบสถล้อมรอบด้วยเสมาก่ออิฐถือปูน ศาลาการเปรียญกว้าง 12 เมตร ยาว 27.50 เมตร โครงสร้างคอนกรีตและไม้ กุฎิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้และครึ่งตึกครึ่งไม้ และหอฉัน 1 หลัง วัดยังมีอนุสาวรีย์บรรจุอัฐิสมภารคงแก้ว ผู้สร้างวัด[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดคูหา". ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา.
  2. "วัดคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.