วัดกุฎีเตี้ย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดกุฎีเตี้ย
Map
ที่ตั้งตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูรัตนธรรมประยุต
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดกุฎีเตี้ย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

วัดกุฎีเตี้ยตั้งเมื่อ พ.ศ. 2310 เริ่มสร้างขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ชาวมอญได้อพยพหลบหนีพม่ามาก่อสร้างบ้านเรือนขึ้นใหม่ ต่อมาได้ชักชวนกันสร้างวัด และมีคนชื่อเตี้ยเป็นผู้นำ ได้สร้างกุฎิสงฆ์แบบเรียบง่ายและเตี้ย จึงตั้งชื่อวัดว่า "วัดกุฎีเตี้ย" อย่างไรก็ดีกุฏิได้รับการบูรณะ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้สูงขึ้นแต่ก็ยังใช้ชื่อเดิมของวัดตลอดมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2424[1] เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 15 เมตร ยาว 22 เมตร

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2522 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2505 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วิหารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ หอระฆัง และเมรุ ส่วนปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระประธานปางมารวิชัย สมัยอู่ทองประดิษฐานในอุโบสถ พระพุทธรูป "หลวงพ่อพระพุทธปาฎิหารย์" ประดิษฐานอยู่บริเวณกลางวัด พระพุทธรูปศิลปะอยุธยา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับบนฐานปัทม์รัศมีหายไป จีวรตกแต่งลวดลาย ฐานเป็นบัวหงายซ้อนกัน[2] และเจดีย์ จำนวน 2 องค์[3]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  • หลวงปู่ดี
  • พระสิน
  • พระครูพิศาลธรรมประยุต พ.ศ.2485–2530
  • พระครูรัตนธรรมประยุต พ.ศ. 2530–

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดกุฎีเตี้ย". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "มรดกทางวัฒนธรรม".
  3. กรมศิลปากร. "วัดกุฎีเตี้ย" ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม. (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อ 6 มกราคม 2566. เข้าถึงจาก http://gis.finearts.go.th/fineart/