วัดกาหรำ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดกาหรำ
ชื่อสามัญวัดกาหรำ, วัดกรำหลวง
ที่ตั้งตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูวินิจธรรมานุกูล
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดกาหรำ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 28 ไร่เศษ มีอาณาเขตทิศเหนือยาว 7 เส้น 10 วา ติดต่อกับคลองน้ำ ทิศใต้ยาว 7 เส้น 10 วา ติดต่อกับคลองน้ำ ทิศตะวันออกยาว 6 เส้น 10 วา ติดต่อกับคลองน้ำ ทิศตะวันตกยาว 6 เส้น 10 วา ติดต่อกับคลองน้ำ มีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 6 ไร่เศษ

วัดกาหรำ เดิมชื่อ วัดกรำหลวง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2300[1] มีสภาพเป็นวัดร้างอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2400 ท่านพ่อจอมร่วมกับประชาชนได้บูรณะวัดขึ้น ซึ่งได้พบซากอุโบสถ วิหาร และพระพุทธรูปโบราณ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2512 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์จำนวน 6 หลัง มีโครงสร้างเป็นอาคารไม้และครึ่งตึกครึ่งไม้ และศาลาการเปรียญกว้าง 18 เมตร ยาว 27 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2512 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระประธานในอุโบสถ พระเพลากว้าง 1.10 เมตร สูง 1.64 เมตร เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง พร้อมพระอัครสาวกหน้าตักกว้าง 50 เซนติเมตร 90 เซนติเมตร อัญเชิญมาจากวิหาร พระพุทธรูปในศาลาการเปรียญอัญเชิญมาจากอุโบสถหลังเก่า 3 องค์ แกะด้วยศิลาแลงสีแดงฉาบปูนลงรักปิดทอง องค์ใหญ่ พระเพลากว้าง 72 เซนติเมตร สูง 107 เซนติเมตร อีก 2 องค์ พระเพลากว้าง 53 เซนติเมตร สูง 79 เซนติเมตร พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ประทับยืน ปางอุ้มบาตร สูง 160 เซนติเมตร และสถูปบรรจุอัฐิของพ่อจอม[2]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  • พระครูการาม
  • พระครูชุม
  • พระดิษฐ์
  • พระนะพุทธะ สุวัณโณ
  • พระอธิการเลื่ยน ติสสโร
  • พระครูจันทโชติพิพัฒน์
  • พระครูวินิจธรรมานุกูล

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดกาหรำ". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "ประวัติวัดกาหรำ(กรำหลวง,เกาะน้ำรอบ)". ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระแสสินธุ์.