วงเครื่องสายปี่ชวา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วงเครื่องสายปี่ชวา

วงเครื่องสายผสมปี่ชวาเกิดจากวงเครื่องสายประสมกับวงกลองแขก เกิดขึ้นในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลักษณะของวงเครื่องสายผสมปี่ชวามีดังนี้

การบรรเลงเครื่องสายปี่ชวานั้น นักดนตรีต้องมีไหวพริบปฏิภาณดี โดยเฉพาะคนตีฉิ่งต้องมีสมาธิดีที่สุด จึงจะบรรเลงได้อย่างไพเราะ ในปัจจุบันหาดูได้ยากมาก.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  • สุรศักดิ์ จำนงค์สาร. “การลดทอนดนตรีชวาในกระบวนการยอมรับของดนตรีไทย” ใน ถนอม ชาภักดี และคนอื่น ๆ (บก.), เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11 เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์. น. 57-70. กรุงเทพฯ: มีดี กราฟิก, 2560.

.