วงขับไม้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วงขับไม้เป็นวงดนตรีไทยประเภทหนึ่ง มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยเริ่มแรกมีคนเล่นสามคนดังนี้

ในสมัยอยุธยาได้เพิ่มกระจับปี่ และเปลี่ยนจากบัณเฑาะว์มาเป็นโทนมโหรีแทน จนเป็นวงมโหรีในเวลาต่อมา