รายนามผู้ประกาศข่าว ผู้รายงานข่าว และผู้จัดรายการ สถานีวิทยุ วิทยุไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายนามผู้ประกาศข่าว ผู้รายงานข่าว และ ผู้จัดรายการ สถานีวิทยุไทย เพื่อเด็กและครอบครัว เรียงชื่อตามลำดับอักษร

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]


[แก้]

[แก้]

[แก้]

  • ธีระยุทธ เพชรกุล - รักใส ๆ ของวัยมันส์ (ยุติการการกระจายเสียงไปแล้ว) , เสียงเพลงเสียงชีวิต


[แก้]


[แก้]

บุญมา ศรีหมาด (ข่าวยามเช้า ข่าว 07.00 น. ข่าว 12.00 น. ข่าว 19.00 น. ข่าว 20.00 น. ข่าวต้นชั่วโมง หมุนตามวัน บันทึกสถานการณ์)

[แก้]

[แก้]

[แก้]


[แก้]

[แก้]

[แก้]

  • ลลดา พันสะ - ปล. ร้อยห้า (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อรายการเป็น "ปล. ประเทศไทย" ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553)

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]