รายนามประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
150px
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

ตั้งแต่ พ.ศ. 2560
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
สถาปนาพ.ศ. 2535
เว็บไซต์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ด้านล่างนี้คือรายนามประธานกรรมการรถไฟฟ้ามหานครและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย[1]

รายนาม[แก้]

ประธานกรรมการรถไฟฟ้ามหานคร
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 100px นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 21 สิงหาคม พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2535
2 100px นายหิรัญ รดีศรี พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2537
3 นายสุขวิช รังสิตพล พ.ศ. 2537
4 100px นายวีระชัย เตชะวิจิตร์ พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2538
5 006908.jpg นายโกวิทย์ โปษยานนท์ พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2539
6 100px นายอภิลาศ โอสถานนท์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2541
7 100px นายเสถียร วงศ์วิเชียร พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2543
ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 100px นายสวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2544
2 100px นายศุภชัย พิศิษฐวานิช พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545
3 100px พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2548
4 100px นางอัญชลี ชวนิชย์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
5 100px ร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550
6 100px พลเอก วุฒิชัย พรพิบูลย์ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551
7 100px นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554
8 100px นางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557
9 100px พลเอก ดร.ยอดยุทธ บุญญาธิการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2560
10 100px นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]