รายชื่อเครื่องอิสริยาภรณ์ลิทัวเนีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลต่อไปนี้แสดงรายการของเครื่องอิสริยาภรณ์ลิทัวเนีย ได้รับการตราไว้ในกฎหมายรัฐบัญญัติ "เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งสาธารณรัฐลัตเวีย" ผ่านความเห็นชอบโดยรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐ เมื่อ ค.ศ. 2002 บังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ ค.ศ. 2003

เครื่องอิสริยาภรณ์[แก้]

ประธานาธิบดีลัตเวีย ในฐานะประธานแห่งอิสริยาภรณ์ เป็นผู้มอบให้กับผู้กระทำคุณความดีให้แก่ประเทศชาติ เนื่องในวันสำคัญของชาติมีดังนี้ 16 กุมภาพันธ์ - วันประกาศอิสรภาพใหม่, 6 กรกฎาคม - วันขึ้นครองราชสมบัติของพระเจ้ามินกัวดาร์ และ 18 พฤศจิกายน – วันเอกราชสาธารณรัฐลัตเวีย หรือ ในวโรกาสพิเศษ

ประธานาธิบดี ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์พระเจ้าวีตัวนัสมหาราช อันเป็นอิสริยาภรณ์สูงสุด ภายหลังจากการกล่าวสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี

อิสริยาภรณ์แห่งสาธารณรัฐ[แก้]

Insignia of the Orders[แก้]

 • มหาปรมาภรณ์ (ชั้นสังวาล) เฉพาะเครื่องอิสริยาภรณ์พระเจ้าวีตัวนัสมหาราช;
 • ประถมาภรณ์ (ชั้นมหากางเขน);
 • ทุติยาภรณ์ (ชั้นนายทัพ);
 • ตริตาภรณ์ (ชั้นนายกอง);
 • จตุรถาภรณ์ (ชั้นเจ้าพนักงาน);
 • เบญจมาภรณ์ (ชั้นอัศวิน);

เหรียญอิสริยาภรณ์[แก้]

ลำดับเกียรติอิสริยาภรณ์[แก้]

 1. เครื่องอิสริยาภรณ์พระเจ้าวีตัวนัสมหาราช ชั้นสังวาล (มหาปรมาภรณ์);
 2. เครื่องอิสริยาภรณ์กางเขนแห่งวีตัส ชั้นมหากางเขน (ประถมาภรณ์);
 3. เครื่องอิสริยาภรณ์พระเจ้าวีตัวนัสมหาราช ชั้นมหากางเขน (ประถมาภรณ์);
 4. เครื่องอิสริยาภรณ์พระเจ้าเกมีดีนาส แกรนด์ดยุคแห่งลิทัวเนีย ชั้นมหากางเขน (ประถมาภรณ์);
 5. เครื่องอิสริยาภรณ์สำหรับกิตติคุณแห่งลิทัวเนีย ชั้นมหากางเขน (ประถมาภรณ์);
 6. เครื่องอิสริยาภรณ์กางเขนแห่งวีตัส ชั้นนายทัพ (ทุติยาภรณ์);
 7. เครื่องอิสริยาภรณ์พระเจ้าวีตัวนัสมหาราช ชั้นนายทัพ (ทุติยาภรณ์);
 8. เครื่องอิสริยาภรณ์พระเจ้าเกมีดีนาส แกรนด์ดยุคแห่งลิทัวเนีย ชั้นนายทัพ (ทุติยาภรณ์);
 9. เครื่องอิสริยาภรณ์สำหรับกิตติคุณแห่งลิทัวเนีย ชั้นนายทัพ (ทุติยาภรณ์);
 10. เครื่องอิสริยาภรณ์กางเขนแห่งวีตัส ชั้นนายกอง (ตริตาภรณ์);
 11. เครื่องอิสริยาภรณ์พระเจ้าวีตัวนัสมหาราช ชั้นนายกอง (ตริตาภรณ์);
 12. เครื่องอิสริยาภรณ์พระเจ้าเกมีดีนาส แกรนด์ดยุคแห่งลิทัวเนีย ชั้นนายกอง (ตริตาภรณ์);
 13. เครื่องอิสริยาภรณ์สำหรับกิตติคุณแห่งลิทัวเนีย ชั้นนายกอง (ตริตาภรณ์);
 14. เครื่องอิสริยาภรณ์กางเขนแห่งวีตัส ชั้นเจ้าพนักงาน (จตุรถาภรณ์);
 15. เครื่องอิสริยาภรณ์พระเจ้าวีตัวนัสมหาราช ชั้นเจ้าพนักงาน (จตุรถาภรณ์);
 16. เครื่องอิสริยาภรณ์พระเจ้าเกมีดีนาส แกรนด์ดยุคแห่งลิทัวเนีย ชั้นเจ้าพนักงาน (จตุรถาภรณ์);
 17. เครื่องอิสริยาภรณ์สำหรับกิตติคุณแห่งลิทัวเนีย ชั้นเจ้าพนักงาน (จตุรถาภรณ์);
 18. เครื่องอิสริยาภรณ์กางเขนแห่งวีตัส ชั้นอัศวิน (เบญจมาภรณ์);
 19. เครื่องอิสริยาภรณ์พระเจ้าวีตัวนัสมหาราช ชั้นอัศวิน (เบญจมาภรณ์);
 20. เครื่องอิสริยาภรณ์พระเจ้าเกมีดีนาส แกรนด์ดยุคแห่งลิทัวเนีย ชั้นอัศวิน (เบญจมาภรณ์);
 21. เครื่องอิสริยาภรณ์สำหรับกิตติคุณแห่งลิทัวเนีย ชั้นอัศวิน (เบญจมาภรณ์);
 22. กางเขนช่วยชีวิต;
 23. เหรียญอิสริยาภรณ์กางเขนแห่งวีตัส;
 24. เหรียญอิสริยาภรณ์พระเจ้าวีตัวนัสมหาราช;
 25. เหรียญอิสริยาภรณ์พระเจ้าเกมีดีนาส แกรนด์ดยุคแห่งลิทัวเนีย;
 26. เหรียญอิสริยาภรณ์สำหรับกิตติคุณแห่งลิทัวเนีย;
 27. เหรียญที่ระลึก 13 มกราคม

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]