รายชื่อตำแหน่งทางวิชาการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตำแหน่งทางวิชาการ คือ ตำแหน่งของบุคคลในแวดวงวิชาการสำหรับนักวิชาการ อาจารย์ หรือนักเรียนในการทำวิจัย และการสอนในสถาบันอุดมศึกษา

ประเทศไทย[แก้]

ตำแหน่งทางวิชาการจะได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการนั้น มีสิทธิใช้ตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับเป็นคำนำหน้านามได้ในการลงชื่อ หนังสือ เอกสาร งานสารบรรณหรือการเรียกขานใด ๆ เสมือนยศหรือคำนำหน้านามอย่างอื่น ซึ่งการเขียนตำแหน่งวิชาการที่ใช้นำหน้าคำนามนั้น ให้เรียงลำดับ ดังนี้ (1) ตำแหน่งทางวิชาการ (2) ยศ (3) บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ หรือคำนำหน้านามสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมีสิทธิใช้คำนำหน้านามนั้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศของทางราชการ

โดยผู้ที่ใช้ตำแหน่งทางวิชาการนำหน้าคำนามนั้น ไม่สมควรใช้คำว่า นาย นาง หรือนางสาว นำหน้านามพร้อมกับตำแหน่งทางวิชาการ

ประเทศญี่ปุ่น[แก้]

ตำแหน่งประจำ
 • ศาสตราจารย์ (เทียบเท่ากับ ศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ในสหรัฐอเมริกา) จะถูกเรียกว่า เคียวจุ (ญี่ปุ่น: 教授โรมาจิKyōju)
 • รองศาสตราจารย์ (เทียบเท่ากับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสหรัฐอเมริกา) จะถูกเรียกว่า จุงเกียวจุ (ญี่ปุ่น: 准教授โรมาจิJunkyōju)
ตำแหน่งชั่วคราว
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายงานสอน จะถูกเรียกว่า โคชิ (ญี่ปุ่น: 講師โรมาจิKohshi)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายงานวิจัย จะถูกเรียกว่า โจะเคียว (ญี่ปุ่น: 助教โรมาจิJokyō)

สหรัฐอเมริกา[แก้]

 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ หรือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (professor emeritus - ชาย, professor emerita - หญิง)
 • ศาสตราจารย์ (professor)
 • รองศาสตราจารย์ (associate professor)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (assistant professor)
 • ศาสตราจารย์คลินิก (adjunct professor)
 • ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (visiting professor)
 • นักวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoctoral appointment)
 • ผู้ช่วยสอน
 • ผู้ช่วยวิจัย

สหราชอาณาจักร[แก้]

 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ หรือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (professor emeritus - ชาย, professor emerita - หญิง)
 • ศาสตราจารย์เกียรติยศ(Chair professor)
 • ศาสตราจารย์ (Professor)
 • รองศาสตราจารย์ (Reader / Senior Lecturer)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Lecturer)
 • อาจารย์ (Instructor)
 • นักวิจัยอาวุโส (Senior research fellow)
 • นักวิจัย (Research fellow)
 • นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral associate)

อ้างอิง[แก้]