รัฐกิจ มานะทัต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐกิจ มานะทัต
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
16 มีนาคม พ.ศ. 2559
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2553
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 ธันวาคม พ.ศ. 2495 (67 ปี)
กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส ธนพร มานะทัต
บุตร ธนภัทร มานะทัต
พัชรมน มานะทัต
ศาสนา พุทธ


รัฐกิจ มานะทัต(อักษรโรมัน: Rathakit Manathat) ตุลาการศาลปกครองสูงสุด [1] อดีตเอกอัครราชทูตไทย อดีตอธิบดีกรมสารนิเทศ [2] และอดีตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ [3]

ประวัติ[แก้]

รัฐกิจ มานะทัต เกิดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2495 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา นิติศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Graduate Diploma in International Law, The Australian National University, Australia [4]

ประวัติการรับราชการ[แก้]

รัฐกิจ มานะทัต ได้รับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2556 ซึ่งระหว่างนั้นได้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสารนิเทศ และ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ,เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน [5], สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [6],สมาพันธรัฐสวิส [7] และ ประเทศตุรกี[8] ในปี พ.ศ. 2558 ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ [9] ก่อนรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ นายรัฐกิจ เคยรับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์

ประวัติการทำงานภาคเอกชน[แก้]

พ.ศ. 2518 ธนาคารกสิกรไทย

พ.ศ. 2545 กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.[10]

พ.ศ. 2552 กรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ปตท. สผ. [11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]