มานิต มานะทัต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มานิต มานะทัต
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ดำรงตำแหน่ง
2510–2512
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 ตุลาคม พ.ศ. 2463
พระนครศรีอยุธยา
เสียชีวิต 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 (48 ปี)
กรุงเทพมหานคร
ศาสนา พุทธ

มานิต มานะทัต(อักษรโรมัน: Manit Manathat) อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์, ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประวัติ[แก้]

มานิต มานะทัต เกิดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2463 เป็นบุตรคนที่สามของ นาย ช่วง นาง แปลก มานะทัต ศึกษาชั้นประถมที่ โรงเรียนวัดนาคซึ่งอยู่ใกล้บ้าน หลังจากจบชั้นของโรงเรียน ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดมหาธาตุและได้ศึกษาบาลีอยู่ 6 พรรษา จึงสอบได้เปรียณ 6 ประโยค และ ธรรมศึกษาชั้นเอก ต่อจากนั้นได้ลาสิกขาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในขนาดนั้นก็รับราชการไปด้วย และเมื่อมีสิทธิ์สอบผู้พิพากษาก็ได้สมัครสอบไล่ได้เมื่อปลายปี 2491 เป็นที่ 1 ของรุ่นและเป็นผู้พิพากษาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 เป็นต้นมา

ประวัติการรับราชการ[แก้]

นายมานิต มานะทัต เริ่มรับราขการกระทรวงยุติธรรมระหว่างศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในตำแหน่ง เสมียนศาลฎีกา รองจ่าศาลอาญา และ จ่าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จนกระทั่งในปี 2483 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาประจำกระทรวงยุติธรรม และได้ไปประจำการที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ นครราชศรีมา ในปี 2506 ได้รับแต่งตั้งไปประจำการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี และในปี 2507 นายมานิต ได้รับพระราขทานโปรดเกล้าเป็น ผู้ข่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ตามลำดับ

อนิจกรรม[แก้]

นายมานิต ถึงอนิจกรรมจากการป่วยเป็นมะเร็งในทรวงอก ในวัยที่ 9 มีนาคม 2512 สิริรวมอายุได้ 48 ปี 5 เดือน 7 วัน


เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๑๒๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔๘, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๐
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๑๐๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๑๐, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๔
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๑๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘๒๑, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๐๘