รพี สุจริตกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รพี สุจริตกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ด้านการประกันภัย ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจารย์พิเศษประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[1] อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นบุตรของเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล เจ้านายฝ่ายเหนือ และมีศักดิ์เป็นเหลนของเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 (องค์สุดท้าย)

ประวัติ[แก้]

รพี สุจริตกุล เป็นบุตรของเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล หรือ เจ้าต่อน[2] กับนายสุชาต สุจริตกุล ต.จ.[3] อดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, อดีตข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[4] มีพี่น้อง 3 คน คือ

 1. รองศาสตราจารย์ ตะวัน สุจริตกุล สมรสกับ หม่อมราชวงศ์หญิงนุช ศุขสวัสดิ์
 2. นางพันธุ์ระวี สุจริตกุล สมรสกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิรัช เจริญเอี่ยม
 3. นายรพี สุจริตกุล

รพี สมรสกับนางจันทวรรณ สุจริตกุล

การศึกษา[แก้]

รพี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านกฎหมาย จาก University of Essex สหราชอาณาจักร และปริญญาโท ด้านกฎหมายจาก University of Bristol สหราชอาณาจักร

การทำงาน[แก้]

หลังเรียนจบกฎหมายจากประเทศอังกฤษ เขาเริ่มทำงานเป็นนิติกร ประจำฝ่ายกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย จนกระทั่งเมื่อปีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เขาจึงเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรที่โอนย้ายไปทำงานประจำที่สำนักงาน ก.ต.ล. ใช้ระยะเวลาประมาณ 12 ปี ในตำแหน่งสูงสุดคือ ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส เขาจึงตัดสินใจลาออกจากหน่วยงานของราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2547[5] ต่อมารพี เขาทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย ตามคำชักชวนของประสาร ไตรรัตน์วรกุล[6]

ในปี พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจตาม คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 75/2557 [7]

ในปี พ.ศ. 2558 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)[8]

ลำดับสาแหรก[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. รายชื่ออาจารย์พิเศษ
 2. คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ , นาวาอากาศเอก. เจ้านายฝ่ายเหนือ. [1]
 3. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 81 ตอนที่ 42 วันที่ 7 พฤษภาคม 2507
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/D/097/2285.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองในสำนักนายกรัฐมนตรี]
 5. "รพี" ไขก๊อก ก.ล.ต. สิ้นปี จับตายุคเปลี่ยนคนรุ่นเก่าตบเท้าออก
 6. "พระสยาม ฉบับที่ 3" เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2556
 7. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 75/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 125 ง พิเศษ หน้า 6-7 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 8. “รพี สุจริตกุล” เบียดลูกหม้อ นั่งเลขาธิการ ก.ล.ต.คนใหม่ตามคาด