ภาษาเอดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาษาเอดา (Ada) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่เรียกว่า procedural programming language ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ เมื่อปีพ.ศ. 2523 ชื่อของโปรแกรมตั้งตามชื่อของผู้บุกเบิกเรื่องคอมพิวเตอร์ คือ ออกกุสตา เอดา ไบรอน เคาน์เตสแห่งเลิฟเลซ (Augusta Ada Byron, Countess of Lovelace)

"Hello, world!" ใน Ada[แก้]

นี้คือตัวอย่างการเขียนโปรแกรม Ada ง่ายๆ ในโปรแกรม Hello world:

with Ada.Text_IO; 

procedure Hello is
begin
   Ada.Text_IO.Put_Line ("Hello, world!") ;
end Hello;

จริงๆ แล้วเราสามารถเขียนโปรแกรมแบบสั้นของ Ada.Text_IO.Put_Line ได้ ทำให้ไม่ต้องพิมพ์มาก แต่ขอละในที่นี้ เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ