ภาษาอาบัป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาษาอาบัป (อังกฤษ: ABAP: Advanced Business Application Programming) เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงที่พัฒนาโดยบริษัท SAP จากประเทศเยอรมนี โดยเป็นภาษาที่ใช้ในซอฟต์แวร์ประเภทเว็บแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท SAP เอง รูปแบบของภาษา ABAP ใกล้เคียงกับภาษาโคบอล

ประวัติ[แก้]

ABAP นับเป็นภาษาโปรแกรมในยุคที่สี่ พัฒนาในช่วงยุค 80 เดิมทีเป็นภาษาสำหรับใช้ทำรายงานในแพลตฟอร์ม SAP R/2 ในช่วงแรกชื่อ ABAP ย่อมาจากภาษาเยอรมันว่า "Allgemeiner Berichtsaufbereitungsprozessor" ซึ่งมีความหมายว่า "ตัวประมวลผลทั่วไปในการสร้างรายงาน" กลุ่มผู้ใช้ของ ABAP คือผู้ใช้ทั่วไป แต่ตัวภาษาก็มีความซับซ้อนจนทำให้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไข

เมื่อ SAP ออก SAP R/3 ใน ค.ศ. 1992 ภาษา ABAP ยังเป็นภาษาหลักในการสร้างโปรแกรมบนแพลตฟอร์มนี้ ในปี 1999 SAP ได้ออกส่วนขยายที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในชื่อ ABAP Objects ซึ่งออกมาพร้อมกับ SAP R/3 Release 4.5

แพลตฟอร์มรุ่นล่าสุดของ SAP คือ SAP NetWeaver ซึ่งสนับสนุนทั้งภาษา ABAPและภาษาจาวา

ตัวอย่าง[แก้]

จาก SAP NetWeaver:

* -----------------------------------------------------------------------
* set an exclusive lock at level object-type & object-id
* -----------------------------------------------------------------------
 IF NOT lf_bapi_error = true.
  IF ( NOT istourhd-doc_type IS INITIAL ) AND
    ( NOT istourhd-doc_id IS INITIAL ).

   CALL FUNCTION 'ENQUEUE_/DSD/E_HH_RAREF'
      EXPORTING
        obj_typ    = istourhd-doc_type
        obj_id     = istourhd-doc_id
      EXCEPTIONS
        foreign_lock  = 1
        system_failure = 2
        OTHERS     = 3.
   IF sy-subrc <> 0.
*    terminate processing...
    lf_bapi_error = true.
*    ...and add message to return table
    PERFORM set_msg_to_bapiret2
       USING  sy-msgid gc_abort sy-msgno
           sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4
           gc_istourhd gc_enqueue_refdoc space
       CHANGING lt_return.
   ENDIF.
  ENDIF.
 ENDIF.  " bapi error

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]