ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาอังกฤษDepartment of Psychology,
Faculty of Social Sciences, Kasetsart University
ที่อยู่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันก่อตั้ง7 มีนาคม พ.ศ. 2517
หัวหน้าภาควิชาผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
วารสารวารสารจิตวิทยาประยุกต์
(Journal of Appiled Psychology)
สัญลักษณ์ประจำภาควิชาไซคี
เว็บไซต์www.psy.soc.ku.ac.th

ภาควิชาจิตวิทยา เป็นภาควิชาที่สังกัดใน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2509 ภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาได้รับการบรรจุเข้าในหลักสูตรของ ภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อันประกอบไปด้วยวิชา จิตวิทยาเบื้องต้น จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน จิตวิทยาสังคม และจิตวิทยามนุษยสัมพันธ์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสถาปนาขึ้น กลุ่มวิชาจิตวิทยาจึงได้เริ่มจัดเข้าเป็นระบบโดยเรียกว่า สาขาจิตวิทยา และได้เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาวิชาจิตวิทยาเป็นรุ่นแรก เมื่อ พ.ศ. 2518 นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
  • สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
  • สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

-

คณาจารย์[แก้]

อ้างอิง[แก้]