พูดคุย:ประเทศกัมพูชา

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประเทศกัมพูชา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศและดินแดนต่าง ๆ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ ประเทศกัมพูชา หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 ดี  บทความนี้อยู่ที่ระดับดี ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
ประเทศกัมพูชา เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิกิอาเซียน เพื่อรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสมาชิกของอาเซียน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการได้โดยการช่วยกันพัฒนาบทความประเทศกัมพูชา หรือแวะไปที่โครงการวิกิอาเซียน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 ดี  บทความนี้อยู่ที่ระดับดี ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
ประเทศกัมพูชา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิทวีปเอเชีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับทวีปเอเชีย ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ ประเทศกัมพูชา หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 ดี  บทความนี้อยู่ที่ระดับดี ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ภาพประกอบหัวข้อของบทความส่วนต่าง ๆ ในวิกิพีเดีย ควรมีข้อความประกอบภาพด้วย ถึงแม้ว่าภาพประกอบจะแสดงถึงเนื้อหาบางส่วนของบทความส่วนนั้น ๆ แต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด ดังนั้นจึงควรใส่คำบรรยายภาพด้วย --อานนท์ 21:56, 22 สิงหาคม 2554 (ICT)

ขอความอนุเคราะห์ ช่วยให้บทความนี้เป็นบทความที่ให้เฉพาะผู้ที่มีแอคเคาน์แก้ไขได้เท่านั้น[แก้]

จากที่มีการแก้ไขก่อกวนอยู่ในหลาย ๆ ครั้ง ซึ่งจะไปในแนวทางชาตินิยม และยุยงให้มีความเกลียดชัง ซึ่งส่งผลต่อผู้ใช้ทั่วไปจำนวนมากที่เข้ามาค้นคว้าหาข้อมูลจากวิกิพีเดีย และผู้ก่อกวนส่วนมากล้วนเป็นไอพีทั้งสิ้น ผมจึงขอให้มีการล็อกบทความนี้ให้ได้เฉพาะผู้ที่มีแอคเคาน์เท่านั้นสามารถแก้ไขได้

เห็นสมควรหรือมิควร สุดแล้วแต่ท่าน ด้วยความเคารพ --Sir P.S. (Thainexon) (คุย) 18:43, 6 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

คำขอแก้ไขกึ่งป้องกัน เมื่อ 4 กันยายน 2566[แก้]

ประธานรัฐสภาของกัมพูชาท่านปัจจุบัน คือ สมเด็จมหารัฐสภาธิการธิบดี ควน สุดารี ครับ. 58.8.156.104 13:56, 4 กันยายน 2566 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]