ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
* ผู้ประกาศข่าวเด็ด 7 สี
* ผู้ประกาศข่าวภาคเที่ยง
* ผู้ประกาศข่าวรายการ '''ตลาดข่าวเวิร์คพอยท์''' คู่กับ [[อุมาพร ธำรงวงศ์โสภณ]] และ [[ตรัย นุ่มแก้ว]] ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 05:00 - 06:20 น.
 
=== ปัจจุบัน ===
* รองผู้อำนวยการฝ่าย[[ข่าวเวิร์คพอยท์ 23]]
* ผู้ประกาศ[[ข่าวรายการ '''ข่าวเช้าเวิร์คพอยท์''' 23คู่กับ [[สุภาพชาย บุตรจันทร์]] และ [[รินลดา รวีเลิศ]] ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 06:20 - 08:40 น.
* ผู้ประกาศข่าวรายการ '''ตลาดข่าวเวิร์คพอยท์''' คู่กับ [[อุมาพร ธำรงวงศ์โสภณ]] และ [[ตรัย นุ่มแก้ว]] ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 05:00 - 06:20 น.
* ผู้ประกาศข่าวรายการ '''ข่าวเช้าเวิร์คพอยท์''' คู่กับ [[บรรจง ชีวมงคลกานต์]] และ [[อุมาพร ธำรงวงศ์โสภณ]] ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 06:20 - 07:00 น.
 
== อ้างอิง ==
3,675

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์